Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1335
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1335
Název:Ztracené dárky Hesperidek
(Die Verlorenen Geschenke der Hesperiden)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Síťochodci
Vydáno poprvé:1987
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 446 NGL = 4033
Eastside v moci tužby - Bluesané dostávají ultimátum
Hlavní postavy románu:

Yfilüm - první oběť dárků Hesperidek

Gülüzgy - vědec Bluesanů

Raynit-Sit-Vornay - Gatasan udělá kariéru

Trüliit - bývalý hanzovní specialista je sledován

Tarnak - sirotek

Na Gatasu, Apasu1), Zülütu2), Karrjonu3) a mnoha dalších světech galaktické eastside nabízejí Ztracené dárky Hesperidek4), útvary rozdílné velikosti a formy, s lichotivím, mentální hlasem vědomosti ESTARTU. Přání, vlastnit dárek, vzbudí u ostatních Bluesanů závist a zlobu. Psionické záření dárků odstraní city, které Bluesané získali během evolučního skoku po aktivaci chronofosílie Gatas5), a promění je opět v pocitově chladné a vypočítavé bytosti. Současně vzrůstá jejich agresivita. Na Kohnla6), šesté planetě slunce Pahl, staví inženýr Yfilüm, první Bluesan, kterého záření dárků přemohlo, oddíl pro boj proti Stygianovi. Měsíc po prvním kontaktu propadne Yfilüm na základě zvláštní afinity k psionickému záření v blud, že sám je dárek, zatímco jeho dárek, růžovo zelená hvězdice, která se jmenuje Memeoramuun, věří, že je Bluesan. Protože je proti jejich záření imunní, postarají se dárky na Gatasu o to, že penzionovaný hanzovní specialista Trüliit, který adoptoval 72 sirotků, bude zatčen. Rovněž imunní adoptivní Tarnak, jediný pozůstalý jedné lodi Veslařů8) padnoucí za oběť »Elementu zimy«7), prchne před agresí svých stále zlejších sourozenců a pomůže Trüliitovi utéct. Hane2) Symfali oba dostane do bezpečí.

Protože tři měsíce po prvním objevení Ztracených dárků v Eastside je GOI jasné, že Stygianův plán aktivovat Bluesany pro Permanentní konflikt, měl úspěch, vydá se Domo Sokrat a Benk Monz 25. září 446 NGL z CLARKA FLIPPERA na Halut, aby svůj národ přiměli k pomoci Bluesanům9). Když Tirzo10) 10. října svými diapatickými silami pronikne do Stygišské sítě, aby se dozvěděl další Stygianovy plány, naváže kontakt s Arfrarem11). Nakk, který se svými čtyřmi druhy dárky na světě Bluesanů řídí, je ochoten setkat se s mladým Bluesanem, se kterým se cítí být spřízněný.

15. října požaduje Gatasan Raynit-Sit-Vornay, jehož vzestup k diktátorskou mocí disponujícímu zvláštnímu zmocněnci všech Bluesanů podpořil dárek Nonuorimuun, od Galaktika na MUTOGHMANN SCERPU, aby vytvořilo flotilu čtyř set tisíc těžce ozbrojených kosmických lodí, odstranilo všechny Upanišadské školy a potrestalo Haluťany za jejich vystoupení ze společenství. Kromě toho požaduje, aby veškeré Feresh Tovaar kapitulovali, aby se GOI podřídilo jeho rozkazům a všechny ne-bluesnaské světy Eastside byly vyklizeny. Případné odmítnutí jeho požadavků by vedlo k vyhlášení války.