Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1236
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1236
Název:V říši Jaschemů
(Im Reich der Jaschemen)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 428 NGL = 4015
Zastávka v Kyberlandu - Technotor svolává k lovu
Hlavní postavy románu:

Atlan, Jen Salik a Lethos-Terakdšan - Rytíři Hlubiny v říši Jaschemů

Domo Sokrat, Clio a Twirl - Orbiteři Rytířů Hlubiny

Caglamas Vlot - gravitační specialista Jaschemů

Jato-Jato - stvoření Caglamana Vlota

Cesta Atlana, Jena Salika, Lethos-Terakdšana, Domo Sokrata, Bonsin-Twirla a Clio z Purpurových vod1) k Vagendě bude přerušena Jaschemem2) Caglamasem Vlotem, který se svou továrnou na tíhu řídí gravitaci ve všech oblastech Hlubinozemě, zatímco další Technici Hlubiny ovládají osvětlení, atmosféru, klima nebo magnetické pole. Jaschemové, kteří se sami titulují Technotoři a jejichž střední délka života činí průměrně čtyřicet tisíc Hlubinolet, se ve svém pasivním tvaru, ve kterém odpočívají a meditují, podobají tmavomodrému, nepravidelně formovanému skalnímu monolitu o velikosti 3 až 5 metrů. V aktivní stavu je jejich tělo naproti tomu měkké a libovolně měnitelné. Flóra a fauna Jaschemenské říše, plocha o rozměrech Severní Ameriky, která leží na půli cesty mezi zeměmi Mhutan a Schatzen3) a Vagendou, se skládá z kybernetických útvarů, které se podobají živým rostlinám a živočichům.

Atlan a jeho společníci se materializují před zásobníkem vitální energie Kyberlandu, který se v rozporu s aktivátory jiných oblastí Hlubiny nachází na povrchu. Zatímco se tři Rytíři Hlubiny a Sokrat musí bránit proti Kybermodulům, které na ně zaútočí, jako kdyby to byla imunitní reakce, a jsou nakonec nuceni uprchnout před záplavou tekoucí formovací energie, je Clio unesena Jato-Jatem, produktem nepodařeného pokusu, s jehož pomocí si Vlot chtěl vyrobit reprodukci sebe samého. Clio si všimne, že jméno Jato-Jota se pro jejího únosce hodí. Obrovská, světle a tmavě hnědě pruhovanou kůží pokrytá bytost, na jejíž hlavě se nacházejí dvě velké, zlatěhnědé oči, trpí pohrdáním s jakým se k ní její zploditel chová. To přivede vyčerpanou Hračkářku na okraj smrti, protože jí donutí vyrobit přístroj na cestování časem. Poté co Lethos-Terakdšan Twirla osvobodí z nepravidelně pracujícího transmiteru, objeví Clio a odvede jí společně se svým Orbiterem k Atlanovi a ostatním O něco později zachrání Jato-Jato Atlana a Sokrata se svým od Clio vytvořeným temporátorem před dvěma ptákovitými Kybernety Vlota. Rytíř Hlubiny a jeho Orbiter narazí na Technotora, který sice vůči cizincům jedná s arogancí jeho druhu vlastní, ale nakonec je akceptuje. Když ale Atlan objasní svůj úkol, že má pomoci Časoprostorovým inženýrům, Vlot znovu na Arkonidana a Haluťana ve výbuchu vzteku zaútočí. Teprve psionický šok, se kterým se Clio probudí z pasivní váze, Jaschema ukonejší a ten Chylinu s hlubokou úctou přivítá.