Perry Rhodan 1237 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1237
Název:Vzpoura Kybernetů
(Rebellion der Kyberneten)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 428 NGL = 4015
Dva Jaschemové v nebezpečí - začíná boj o atmosférickou továrnu
Hlavní postavy románu:

Caglamas Vlot a Fordergrin Calt - dva Jaschemové v nouzi

Atlan, Jen Salik a Lethos-Terakdšan - Rytíři Hlubiny v říši Jaschemů

Domo Sokrat, Clio a Twirl - Orbiteři Rytířů Hlubiny

Thurg - Exterminátor

Caglamas Vlot, Atlan a Domo Sokrat vstoupí do náhle se vynořivšího dimenzionálního tunelu neznámého původu, který je přenese do irreálního světa STĚNA, z psionicky smíchané energie s pěti a šesti dimenzionálními komponentami stvořeného štítu, který říši Jaschemů odděluje od vnějšího světa. Zatímco se Atlan a Haluťan skrze tunel vrátí ke svým druhům, dorazí Vlot do 200 kilometrů od jeho gravitační továrny vzdálené atmosférické továrny Technotora Fordergrina Calta. Zde se rozjela rebelie mobilních Kybernetů. S velkými nesnázemi proniknou Calt a Vlot do hlavní řídící stanice. Zde ztratí Calt vzhledem ke zničení jeho dvou osobních Kybernetů kontrolu nad sebou a vyvolá v říši Jaschemů atmosférickou katastrofu.

Mezitím se Atlan a jeho kamarádi ocitnou v boji Exterminátorů1), které Vlotova past vytrhla z proudu vitální energie, proti Kybernetům gravitační továrny, kteří ohrožovali jejich uctívané Rytíře Hlubiny. Jato-Jota přenese Arkonidana, Sokrata a Exterminátora Thurga do minulosti. Po svém návratu se jim podaří střetnutí ukončit. Když nyní začnou působit Caltem vyvolané atmosférické poruchy, vydají se Atlan, Lethos-Terakdšan, Jen Salik, Twirl, Sokrat, Clio a Exterminátoři k atmosférické továrně. Protože také Kyberneti gravitační továrny odepřou poslušnost a spoutají pět tisíc Exterminátorů gravitačními poli, ocitnou se Atlan, jeho společníci a oba Jaschemové v bezvýchodné situaci. Jato-Jota zasáhne a pomocí manipulace minulosti se pokusí zabránit Caltovým atmosférickým proměnám a s tím souvisejícím chaosem v gravitační továrně, a kvůli multipřechodovému šoku, který jeho temporátor přetíží, přijde o život. Clio vysvětlí, že v subatormárních strukturách hmoty Jato-Jota se nacházeli informace o bytosti Jota-Velká hora2). S pomocí Exterminátorů se lidem uvězněným v řídící stanici podaří prolomit obléhající Kybernety.

Vlot a Calt poznají, že Šedovliv, který začíná pronikat STĚNOU a ohrožovat Kyberland, je zodpovědný za rebelii Kybernetů. Atlan naléhá na oba Technotory, kteří rezignují, aby navštívili Technotorium, centrum říše Jaschemů.

Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál