Perry Rhodan 1229 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1229
Název:Psionická ruleta
(Psionisches Roulette)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 428 NGL = 4015
Z 1010 životů - Clio z Purpurových vod si vzpomíná
Hlavní postavy románu:

Clio z Purpurových vod - Hračkářka si vzpomíná

Atlan, Jen Salik a Lethos-Terakdšan - Rytíři Hlubiny mají být odsouzeni

Twirl a Domo Sokrat - Lethosův a Atlanův Orbiter

Trafala - stvořitel Clio

Velký - šéf Exterminátorů

V tizidské stanici Eugen-1 hledají Atlan, Jen Salik, Lethos-Terakdšan, Bonsin-Twirl, Domo Sokrat a Clio z Purpurových vod úkryt před Exterminátory. V okouzlení Salikovým buněčným aktivátorem vypráví Chyline svůj životní příběh:

Protože Hlubinovliv ohrožoval Velkou rekonstrukci, díky které měla být vyrobena náhrada za TRIICLE-9, vytvořili Časoprostoroví inženýři Vagendu, nevyčerpatelný zdroj vitální energie. Jaschemové1), technici Hlubiny, mohli sice poskytnout konstrukční podklady pro zásobníky vitální energie, které měli vitální energii rozdělovat po Hlubinozemi, nejsou ale schopni je sami postavit, protože obrovské aktivátory musí mít vitální zdroje, aby mohli odolat zátěži energie přicházející z Vagendy. Tizide Tarfala proto vyrobí na zakázku Časoprostorových inženýrů první Chyline a dá jí jméno Clio, což v jeho řeči znamená Jediná. Podle informací techniků Hlubiny sestavený genotyp umožňuje Chylinům vyrábět přístroje z technologie Jaschemů. Kromě toho mají schopnost při vyčerpání své životní energie se po období regenerace opět narodit. Zpočátku vyrábějí Chylinové zásobníky vitální energie3) společně ve Vagendě, která se jim zpočátku ukazuje jako místo plné zlaté energie (v pevném, tekutém nebo plynném skupenství), později ale jako bytost s vyhraněnou a vícevrstvou osobností2). V další fázi Velké rekonstrukce dají Časoprostoroví inženýři přes Tizidy národům Hlubinozemě přesný plán přesídlení, aby napodobili psionické záření informačního vzoru TRIICLE-9. Kromě toho vybaví miskoví nadstavby transmiterových domů fazetovými zařízeními, které obsahují fiktivní transmitery. Chyliné nyní dostanou úlohu vytvořit multigenerované nástroje pro přesídlené národy, které jsou náhle bez majetku, aby mohli vybudovat novou civilizaci. Po desetitisíciletích neustále nových přesidlování, během kterých se smysl Velké rekonstrukce mezi obyvateli Hlubinozemě upadl v zapomnění, uznají Časoprostoroví inženýři, že divoké zdroje, s jejichž pomocí podle nového rekonstrukčního plánu chtěli získat psionický náhodný vzor pro napodobeninu TRIICLE-9, je pro dosažení cíle nevhodný, a sepsali proto Hlubinozákony. Vagenda poručí poté Chylinům, aby se dočasně usídlili v zemi Vanhirdekin. Protože jim už nikdo nedá žádnou skutečnou úlohu, stanou se z nich hračkáři4).

Clio se stane Salikovou Orbiterkou. Exterminátor Arq vyzve Rytíře Hlubiny, aby se s jeho velitelem setkali na neutrální půdě. 5. července 428 NGL objeví Lethos-Terakdšan a Twirl zřícenou Hlubinogondolu. S Gondolou 5 odlétá Atlan, Salik, Sokrat a Clio do Korzbranchu, aby vyjednávali s Velkým Exterminátorem. Jsou ale sestřeleni a převezeni do centrálního muzea Schatzenu, ve kterém se zdržuje velitel všech pěti tisíc Exterminátorů, který se díky Lordu Mhuthanovi dostal Rytířům Hlubiny na stopu. Lethos-Terakdšan a Twirl jsou mezitím zajati antipsionickým polem Mhuthanského zásobníku vitální energie. Zatímco vstoupí do proudu vitální energie, dostanou se ale do aktivátoru v kaverně pod centrálním muzeem, a pomohou Atlanovi a jeho společníkům k útěku do Vitální energie, která je má odnést k Vagendě5). Když Exterminátoři uprchnuvší pronásledují, osvobodí se od Hlubinovlivu a poznají, že byli nástroji Šedých Lordů, kteří se provinili proti třetímu Hlubinozákonu. Protože jsou připraveni v budoucnu pomáhat Rytířům Hlubiny, pošle je zásobník vitální energie také na cestu k Vagendě6).

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál