Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1238
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1238
Název:Centrum Kyberlandu
(Zentrum des Kyberlandes)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 428 NGL = 4015
Technotorové v nouzi - Šedoživot na postupu
Hlavní postavy románu:

Tabernákl z Holtu - zvěd Časoprostorových inženýrů

Hurgenos Rarg a Korvenbrak Nald - dva Technotorové, kteří navštíví Osamělého Hlubiny

Atlan, Jen Salik a Lethos-Terakdšan - Rytíř Hlubiny na cestě k Technotoriu

Fordergrin Calt a Caglamas Vlot - nejistí spojenci Atlana a jeho přátel

Ohrožováni pronikajícími Paladiny a Ratany1) Šedých Lordů postupují Atlan, Jen Salik, Lethos-Terakdšan, Domo Sokrat, Bonsin-Twirl, Clio z Purpurových vod, Caglamas Vlot, Fordergrin Calt a Exterminátoři v trubkovitých Vzduchobusech k Technotoriu. Vzhledem k Šedovlivu vypráví Calt, že roztržka mezi Jaschemy a Časoprostorovými inženýry přišla, když tito na základě své neschopnosti vytvořit pomocí stěhování národů psionickou bázi pro rekonstrukci TRIICLE-92), vyvinuli plán, podle kterého by ze své NASEF-konstanty vytvořili dokonalé nově zkonstruované psionické pole, zatímco postupně duševně vstoupí do Hory stvoření. Jaschemové v tom viděli blasfémii, protože Morální kód podle Caltových informací není produktem žádného progresivně se vyvinuvšího národa nebo kosmokratů, ale je starší než vesmír sám a účastnil se jeho na vzniku a zániku. Jaschemové se proto odvrátili od Časoprostorových inženýrů a izolovali se pomocí STĚNY3).

Vniknutí cizinců do Kyberlandu podnítilo ostatní Jaschemy, aby se shromáždili v Technotoriu. Dojde k hádce, když Hurgenos Rarg, Technotor teplotní továrny, navrhne, aby se na ochranu před katastrofou, která Hlubinozemi hrozí kvůli akcím zdegenerovaných Časoprostorových inženýrů, provedl úder proti Země Ni a Šedozemi mimo STĚNU, a Korvenbrak Nald, Technotor radioaktivní továrny, mu vyčte, že tak jen pomůže nenáviděným RZI. Technotorové si vzpomenou na prastarý zákon, který Jaschemům přikazuje, při neshodách vyhledat Osamělého Hlubiny v Neutrumu nad Hlubinokonstantou. Rarg a Nald se proto odeberou do transmiterového dómu. Na jeho nejvyšší platformě se setkají s Osamělým Hlubiny. Jascheme, jehož tělo je červeně a modře zbarveno, vysvětluje, že Rytíři Hlubiny jsou zodpovědní za ztrátu stability STĚNY, kvůli čemuž mají být Technotorové nuceni prchnout na Planinu světla a opět začít spolupracovat s RZI. Rytíři Hlubiny proto musí být zabiti.

Když se Atlan a jeho přátelé dostanou do Technotoria, jsou obklíčeni Kybernety. Bezprostředně poté se vynořivší Tabernákl z Holtu1) vyzve Twirla, aby sledoval jeho psionickou stopu a Salika teleportací přenesl k dalšímu zásobníku vitální energie.

Dlouhou dobu předtím vyslali Časoprostoroví inženýři Tabernákl z Holtu jako zvěda do Starsenu4), aby zjistili, zda je možné, zrušit izolaci Hlubiny, kterou sami vytvořili. Tabernákl zjistí, že město je obklopeno prstencem Šedovlivu a už se do něj nedá dostat. Zatímco začíná zkoumat Hlubinozemi a vliv Šedovlivu, narazí Tabernákl, který si Schatzen5) zvolil za svou základnu, v zemi Hurlemynn, kterou obývají Ygvyové, na Šedého Lorda Mandhella. Lord Gaveaux, pán Dohmů, se o něco později marně pokusí špeha RZI chytit. Protože Šedý Lord přes Tabernákla z Holtu pozná, jakými mocenskými prostředky RZI disponují, zřeknou se svého plánu zaútočit na Planinu světla. Když se špeh chce o mnoho Hlubinolet později vrátit na Planinu světla, nalezne ji uzavřenou Šedými Lordy nově vytvořenou Zemí Ni, kterou nemůže překonat pomocí teleportace. Na hranicích objeví kamenného strážce, který kdysi byl Šedým Lordem a byl potrestán za selhání. Dříve než jeho vědomí zanikne a tělo praskne, vysvětlí strážce, že je poslední, na kterém byl trest proveden, protože nyní se používá silnější metoda. Tabernákl z Holtu se poté usadí v muzeu Schatzenu6).