Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1216
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1216
Název:Tři Rytíři Hlubiny
(Drei Ritter der Tiefe)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 426/ 427 NGL = 4013 / 4014
Metropole - mezi zánikem a obnovou
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan se stává Rytířem Hlubiny

Lethos-Terakdšan - Ocelový pán se zjevuje

Chulch a Wöleböl - Atlanovi společníci

Jen Salik - Terranec v boji proti Šedovlivu

Emser - misionář Ocelového pána

V napodobenině Dómu Kesdšan, který si ve Starsenské zdi vytvořil jako základnu, vypráví Lethos-Terakdšan Atlanovi svůj příběh:

Bezprostředně po zkáze Srakenduurnu1) se objevuje Sorgore Carfeš2) na Khratu, informuje Lethos-Terakdšana o Morálním kódu universa a osudu TRIICLE-9 a předá mu příkaz kosmokratů, že má odejít do Hlubiny, aby podpořil Časoprostorové inženýry, jejichž práci hrozí zničení od postupujícího Šedoživota. Na radu Carfeše se Lethos-Terakdšan nabije energií Dómu a vybere si v hrobce pod Dómem z uložené kosmokratické techniky robotské konstrukce, dopravní prostředky, zbraně a ochranné oděvy, které si kvůli zákonitostem Hlubiny ale s sebou může vzít jen v memorované formě. Při pokusu dostat se z Hlubiny pomocí Časoprostorovými inženýry zkonstruovaného dimenzionálního mostu k Hoře stvoření, se Lethos-Terakdšan ocitne v pasti Šedých lordů, ze kterých se s podporou Vagendy může osvobodit jen za cenu toho, že odvrhne část memorované výstroje. Zatímco Vagenda Lethos-Terakdšana přenese k jednomu z transmiterových portálů Starsenské zdi, dá mu úkol zabránit konverzi Starsenu v Šedooblast. Aby transmiterový portál mohl obsadit, zřekl se Lethos-Terakdšan svého projektovaného těla a naučí se ovládat formovací energii Starsenské zdi a podle namemorovaných konstrukčních předloh vytvořit výstroj pro Ocelové žoldnéře. Jeho výstroj pocházela také z recyklačního systému, přes který on v periférii nahrazoval statutární zařízení. Lethos-Terakdšan zjistí, že vnější strana dva až tři sta metrů tlusté Starsenské zdi se působením Šedosíly rozpouští na vodní páru, která se mísí s šedí Hlubinovlivu. Přitom objeví také Šedovliv mimo Starsen, kterému chybí jakákoliv individualita.

Aby znejistil zejména Geriokraty a Fraternitát, vysílá Lethos-Terakdšan během fází temnoty Ocelové žoldnéře a používá přitom fyzikální zvláštnosti této fáze, aby roboty na principu podobném fiktivnímu transmiteru přenesl do nitra Starsenu. Současně tímto pátrá po Rytířích Hlubiny o kterých ho informoval Carfeš. Žoldnéři nakonec objeví Jena Salika těsně před statutárním bojem proti Ol On Nogonovi3). Zákrok Geriokratů4) ale zabrání Ocelovému pánovi zasáhnout. Od Vagendy, který s Atlanem v Krakenu naváže kontakt5), se Lethos-Terakdšan dozví, že Arkonidan má být druhým očekávaným Rytířem Hlubiny6).

Když Lethos-Terakdšan chce Atlana psionickou ranou vysvětit na Rytíře Hlubiny, Arkonidan zpočátku odmítá, protože se po ztrátě vzpomínek na pobyt za Materiálními zdroji7) a působením ve funkci Věštce z Krandhoru8) cítí být kosmokraty zneužit. Nakonec souhlasí, že na dobu pobytu v Hlubině přijme status Rytíře, a je následně pasován na Rytíře, což mu umožní kontakt s duchy předchozích Rytířů Hlubiny.

Atlanovi společníci se mezitím dostanou mezi fronty boje soupeřících misionářů Ocelového pána. Současně začnou nejstarší Geriokratů a představení Fraternitátu s invazí do Starsenu, protože je překoná ctižádost, fascinace z ovládání jiných a touha dobýt metropoli vlastními silami. V portálovém transmiteru se materializuje Šedoživot a útočí na Ocelové žoldnéře a obyvatele Starsenu.

S Ocelovými žoldnéři se Atlan vydá na cestu k malé Šedooblasti, kterou objevil Salik, ve které se zdržují oba Šedí Lordi, a musí přitom opakovaně používat buněčný aktivátor proti postupujícímu Šedovlivu. Oba Šedí Lordi se pokusí zlákat Arkonidana na svou stranu, a Atlan proto nakonec odloží buněčný aktivátor, aby se na vlastní kůži Šedoživot zakusil.

Zrovna v tu chvíli otevře Salik ale v kavernách Starsenu oba zásobníky, které nyní zahájí zpětnou transformaci vitální energie, a s jejich pomocí prorazí blokádu Šedých Lordů. Mocný proud vitální energie Vagnedy pronikne na to do Starsenu, zaplaví kaverny a promění všechen Šedoživot v metropoli v opravdový život. Salik zachrání Atlana a získá zpět své tělo. Současně s tím oznámí Vagenda, že už do Starsenu nemůže přivést žádnou další energii, a prosí tři Rytíře Hlubiny o pomoc.

Po osvobození Starsenu Wöleböl a Chulch díky hypnoškolení dokážou ovládat Lethos-Terakdšanova zařízení ve Starsenské zdi a převezmou funkci Ocelového pána9). S HlubinoSERUNy se Lethos-Terakdšan, Atlan a Salik nechají portálovým transmiterem přesunout k Hoře stvoření.