Atlan 616 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 616
Název:Spinar
(Das Spinar)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Dobrodružství SOL / Anti-ID
« AT 615 • chronologicky • AT 617 »
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3600, 3601, 3807
Tajemství Měřiče

Na palubě CHYBRAINU se Atlan pokouší vyčistit si myšlenky a přemýšlí o uplynulých událostech. Kosmokraté nebo vyšší mocnosti, které pro něj zůstávají nepochopitelné, zasáhli do boje ID a Anti-ID, a negativní superinteligenci vypověděli na deset relativních jednotek do Bezejmenné zóny (podle kosmokratického robota Laireho je relativní jednotka časový úsek, který se vyhýbá lidským představám). Ale Anti-ID usiloval o předčasné ukončení svého exilu. Proto hodil na misku vah svého vyvoleného Anti-Homunka. Proti němu stojí jako vyvolený Arkonidan, avšak nikoliv pro ID, ale toho času pro kosmokraty.

Nositel aktivátoru je rád, že ho jeho spolucestující podporují. K nim patří také Wöbbeking/Nar-Bon, který se se vší opatrností znovu ohlásí. Bytost, která si zpočátku říkala Born, přemístí Atlana temporálním reinkarnačním efektem znovu do Bezejmenné zóny a na základnu Prvního Měřiče:

Atlan se sejde v centrále základny s robotem Ricem, jehož původní označení je Spyk-14. Přidá se k nim Zcryk-3 respektive Pit, který se se všemi stroji základny domluvil na opětovném nalezení Prvního Měřiče Janv-Zounta. Let přes Bezejmennou zónu je obtížný, protože tu nejsou žádné vztažné body. Základna se srazí s objektem, ve kterém se podle předpokladu robotů nachází Dryll. Znají jednoho Drylla a jedná se o bývalou superinteligenci. Také ona byla vypovězena do Bezejmenné zóny, kde ale nedosáhla cíle svého vypovězení. Stala se Dryllem, mrtvou superinteligencí.

Tento Dryll naproti tomu vykazuje aktivitu. Je možné, že ho Anti-ID zmanipuloval. Základna ho následuje a dorazí do blízkosti dalších objektů. Atlan se domnívá, že se jedná o hraničního strážce Ahratonna. Dryll chce zřejmě absorbovat jeho energii a Arkonidan nabídne Ahratonnovi pomoc. Hraniční strážce tvrdí, že jeden ze tří Zountů by ho měl dávno vypátrat, ale ti už neexistují. Jiné řešení je sice možné, způsobí ale jistý trest. Atlan je ochoten ho podniknout a přesune se do těla hraničního strážce.

Arkonidan tam potká nejdříve bytost Kik, což pro něj zůstává záhadou. Potom pomyslí na dělovou salvu a zažene Drylla transformačním ostřelováním. Z vděčnosti ho Ahratonn upozorní na Spinar, ve kterém byli uloženi Měřiči respektive Zounti, kteří jsou odpovědní za Anti-ID. Základna se vydá k novému cíli.

Po třetí etapě s Ego-transmiterem dosáhne báze svého cíle. Spinar se podobá kolu o průměru 5422 metrů a tloušťce 1063 metrů. Sestává se z řídícího jádra a vnějšího prstence, mezi kterými existuje magnetická energie tak vysoké hustoty, takže je quasimateriální.

S pomocným člunem se Atlan, Rico a Kik vydají ke Spinaru, kde se nachází zřejmě deset obytných jednotek (adekvátně k počtu deseti relativních jednotek, na které byl Anti-ID vypovězen). Atlan a Rico jsou přijati Neutrálními vznášeči a jsou uvězněni. Kik unikne. Vznášeči prohlašují Anti-ID za svého nového pána, který má zřejmě s Atlanem v úmyslu něco nového - proměnit ho v Manifest.

Atlan je zavřen do cely, kde ho brzy navštíví jeden z Neutrálních vznášečů. Všichni zřejmě nejsou pod vlivem Anti-ID a Knautz, jak se jmenuje, chce Atlana přivést k jednomu z odpočívajících Měřičů (buďto číslo osm Wonat-Zount nebo číslo deset Taup-Zount).

Během cesty oznamuje Knautz, kterého doprovází další Vznášeč, který osvobodil také Rica, že Anti-ID už několik Měřičů proměnil v Manifesty. Jsou tři: Janv-Zount, Perv-Zount a Erf-Zount. Ostatní se jmenují: Kayt-Zount, Tremt-Zount, Sank-Zount, Lasse-Zount a Pay-Zount.

Nakonec je to Wonat-Zount, který Atlanovi oznámí, že Měřiči ve Spinaru odpočívají, dokud pro ně nepřijde čas. V současné době je partnerem pro Anti-ID První Měřič a doprovází superinteligenci, dokud se u ní neprojeví změna chování. Janv-Zount má rozhodnout, jak dlouho bude první relativní jednotka trvat. Teprve potom je aktivován druhý Měřič. Když Arkonidan upozorní na to, že tato metoda už dávno selhala a první Měřič byl zotročen, vysvětluje Wonat-Zount, že na straně Měřičů neexistuje žádná nutnost k jednání, protože všechno, co udělají kosmokrati, je správné.

Kromě toho vysvětluje Wonat-Zount, že Anti-ID může manifesty nasadit také mimo Bezejmennou zónu. Jejich těla také nejsou nepřemožitelná (dá se použít posimagno-energie), jen ducha Zountů nelze usmrtit. Nakonec mu oznámí, že Atlan zasáhl do plánu kosmokratů, když z Anti-ID vyštěpil Borna (což Chybrain zcela zamlčel).

O něco později je Atlan znovu zajat. Přitom se dozví, jak má v budoucnu vypadat jako manifest: deset kilometrů velká kosmická pevnost, hyperzbraň. Manifest ale životem naplní pouze jeho extrasmysl. Jako další věc se Atlan dozví, že extrasmysl díky hmotě Spinaru ožil a stal se pohyblivým. Opustí Arkonidana, který má reagovat normálně, aby udělal něco pro jeho záchranu. Extrasmysl vyhledá osmého Měřiče a ptá se po světelném zdroji, který potřebuje pomoc a pomoc může poskytnout. Wonat-Zount mu popíše historii v obrazech a vizích, se kterými extrasmysl navštíví Kika, který se čas od časů může přemisťovat. Dostal se tak zpět na základnu prvního Měřiče a ke světelnému zdroji. Zprostředkuje extrasmyslu obrazy a vize, ve kterých se mluví o Vulnurech. Světelný zdroj předává vize možné budoucnosti a vštípí Atlanovi dočasnou auru nedotknutelnosti. Potom se Kik a extrasmysl vrátí na Spinar a k Atlanovi. Anti-ID musí Atlana skutečně nechat volně vrátit k základně. Svých plánů se negativní superinteligence ale nevzdá.

S touto myšlenkou končí exkurze do událostí let 3600 a 3601. Atlan probere zážitky se členy svého týmu. Po krátké pauze znovu nastane temporální reinkarnační efekt.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A616« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
4.12.2021
1566 před NGL
34. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459552.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!