Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 675
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 675
Název:Čarodějný kotel Alkordoom
(Hexenkessel Alkordoom)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Alkordoom
« AT 674 • chronologicky • AT 676 »
Vydáno poprvé:3. září 1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: červen 3818
Nová mise pro Arkonidana

Znenadání se ozve hlas, a Věštec z Krandhoru, kterým je už sedm let nesmrtelný Arkonidan Atlan, zaslechne následující slova:

»Poslouchej, Atlane! Tohle je rozkaz! Objevíš se na jiném místě, kde se má stát něco rozhodujícího ve věčném boji mezi chaosem a řádem. Jde o Osvíceného, zvaného také Klenot, který se svými osmi Zářícími, Fazetami, ovládá Alkordoom. Ve Sluneční stepi a v Jádru se počalo šířit zlo. Nebezpečí není blíže známo, ale nazývá se EVOLO. Dříve tam byla vyslána ANIMA, ale ta se už neohlásila. Ty se po druhé dislokaci objevíš v její blízkosti, teď...«

Atlan prožije první prostorovou dislokaci a následná bolest mu oznámí, že se objevil daleko od všeho jemu známému. Po několika kopancích a úderech od doposud neznámých bytostí potká Milosrdného, jak si bytost sami říká. Kromě toho ho extrasmysl upozorní na to, že dokáže psát a mluvit zdejší řečí Alkoridštinou. Milosrdný vysvětluje, že se nacházejí na Puurku, světě v sektoru Ordardor, který ovládá Fazeta Gentile Kaz. Jako odpověď otázku po Sluneční stepi dostane Arkonidan jen ticho, tudíž vytuší, že téma je zde tabu. Poté co Atlan zjistí, že má na sobě stříbrnou kombinézu, která nepochází z Kranu (kam by se okamžitě mohl vrátit, poté co by jen dost intenzivně myslel na pojem Varnhagher-Ghynnst, a že má ještě chronometr (který ukazuje 22. června 3818, a nezažil tedy žádnou časovou dislokaci), potká vzdáleně humanoidního Holkuka, který Atlana seznámí s desetirukým humanoidem Pazzonem. Fyrser pochází z Fyrs-D, který rovněž leží v Ordardoru, a dá Arkonidanovi další informace. Podle něj se centrum Alkordoomu nazývá Jádro, a sídlí tam Osvícený, Klenot, absolutní vládce. Pro většinu inteligentních bytostí je Sluneční step tabu, a skutečné vědomosti o tom zřejmě nikdo nemá.

Atlan je pomalu pochopí, že Holkuk a Pazzon o něj soupeří. Holkuk se přitom zajímá o jeho potenciál, Pazzon o jeho věk. Extrasmysl ho upozorní na to, že na Puurku se nacházejí jen starci a děti. Kromě toho Arkonidan zaslechne, že Fazeta Kaz hledá žoldnéře. Chce ho snad Pazzon vydat? Atlan se oběma ztratí a ukryje se u bytosti jménem Lips. Tomu může věřit a s jeho pomocí se zamaskuje a přestrojí za starce.

Druhého dne navštíví Atlan kosmodrom, který je ale uzavřený a z Puurku se tedy nedá dostat. Později potká opět Pazzona, který je rovněž přestrojený. Pazzon ale Atlanovo přestrojení nepozná a začne domnělému starci věřit. Fyrser hledá Atlana, aby ho předal Kazovi, který právě rekturuje takzvané Krystalové komando. A Holkuk prozradí, že Pazzon je přisluhovač psionických lovců Čarodějnice. Tou je míněna Zulgea z Mesanthoru, Fazeta sektoru Kontagnat, který s Ordardorem sousedí.

Později prožije Atlan zvláštní setkání, protože jednoznačně spatří starého Pozemšťana. Ten si dokáže i zjednat respekt, přičemž mluví německy a anglicky. Arkonidan se nepokusí Pozemšťana kontaktovat, zjistí ale, že se jedná o Celesťana, jejichž domovský svět není známý. Pazzon ho rovněž považoval za Celesťana.

Ještě o něco později je Atlan napaden někým v modré uniformě s robotem. Když se Arkonidan opět probudí, stojí před Korazzou, korálovou bytostí, která se označuje za správce Puurku. Modře uniformovaný, který připomíná gorilu, je rovněž přítomen a říká si Haynd. Jeho přestrojení je odhaleno a protože anatomicky není žádný Celesťan, je Atlan pokládán za agenta buď Čarodějnice nebo Hrůzy. Korazza chce předat data na Kardoll, hlavní svět Ordardoru, a Atlana uvězní.

Arkonidan ale ve vězení dlouho nesedí. Vyzvedne ho Holkuk, který nejspíš uzavřel dohodu s Hayndem. V kluzáku, ve kterém sedí ještě dva grizzliovití psioničtí lovci, se vydají směrem ke kosmodromu. Extrasmysl mezitím pozná, že necítí Arkonidanův psionický potenciál, ale spíš onu energii, která má vykonat druhou prostorovou dislokaci. Kluzák se ke kosmodromu nedostane, je sestřelen.

Na krátkou dobu je Atlan opět volný, potom ho ale zajme Pazzon. Objeví se Holkuk, kterého ale mnohoruký zastřelí. Ten chce Atlana předat do Garzwonu, kde se rekrutuje Krystalové komando. Arkonidan ale už dávno prokouknul přestrojení mnohorukého, který rovněž není žádný stařec. O něco později se dostanou do člunu a vydají se na cestu na rekrutační svět Garzwon.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A675« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)