Atlan 674 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 674
Název:Konec moci
(Das Ende der Macht)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Dobrodružství SOL / Bezejmenná zóna
« AT 673 • chronologicky • AT 675 »
Vydáno poprvé:3. září 1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: září 3808
Rozhodující bitva v systému Zyrton

Zdroj hmoty z druhé strany ze rezignovaně žene Bezejmennou zónou, když se pomocí zachycených myšlenkových fragmentů dozví o výpadu scientologů. Ve zdroji se probudí Termentier a požaduje vydat se do Země tabu.

28. září 3808 trápí Atlana po smrti dobrovolníků z LUNGARETTE IV sebepochybnosti. Na palubě Bóje budoucnosti se objeví Parzelle. Prozradí, co je Termentier, a uvádí, že První Měřič byl jen host na Základně Prvního Měřiče, která ve skutečnosti vždy byla základnou Světleného zdroje. Světelný zdroj se nakonec přidá k Atlanově flotile a je připraven po jeho boku zaútočit na Zyrtonie.

Atlan je tím zburcován a vstříkne si jako první jednu z 22 dávek přípravku Hage Nockemanna, která umožňuje průnik do systému Zyrton. Tyari si vezme druhou ampuli a vybere dvacet dobrovolníků. Parzelle může Atlana doprovázet i bez tohoto prostředku. K útoku se vydají přeživší z Atlan-Teamu a šest Vulnurů včetně trojčat Atiqových. Arkonidan nechá lodě Vulnurů a obě své lodi přesunout z Bezejmenné zóny do normálního vesmíru. Bóje budoucnosti předstírá své zničení ve vulkánu na Forsbotu, aby splnila ultimátum Zyrtoniů.

Během čekání vypráví Světelný zdroj Atlanovi svůj příběh: před 50‘000 lety stvořil vulnurský vědec pomocí genetické manipulace národ Zyrtoniů. Ti se obrátili proti svému stvořiteli. Jiná skupinka stvořila generační lodě, Bóji budoucnosti a Světelný zdroj. Zyrtoniové byli vyššími mocnostmi přesunuti do Bezejmenné zóny. Tam se naučili jak manipulovat s šokovými frontami a ovládli tak Zónu. V rozhodujícím střetnutí chybí Základna. Světelný zdroj dá Atlanovi k dispozici čtyři kusy hmoty z druhé strany. Bóje budoucnosti pronikne do systému Zyrton. Null-Page mluví právě s radou Pagů ohledně Bóje budoucnosti. Předpokládá, že je loď bez posádky a tak mohla proniknout do soustavy. Atlan hraje o čas a nechá Bójí budoucnosti zprostředkovat, že byla všemi opuštěna a sama přečkala vulkán. Teď hledá nového pána. A opravdu - loď není sestřelena, ale varovnými výstřely poslána na orbitu kolem nejvzdálenější planety. Atlan spotřebuje jeden úlomek hmoty z druhé strany, aby sebe, Tyari, Vulnurku Esseri a Insidera přemístil do blízkosti Chybraina. Parzelle je následuje. Bóje budoucnosti se mezitím schová u nejvnitřnější planety.

Atlanova skupina se objeví v místnostech Null-Pageho. Chybrain se nachází za bariérou, která neutralizuje hmotu z druhé strany. Když Atlan chce poslat k Chybrainovi kus hmoty z druhé strany, nepodaří se mu proniknout bariérou. Arkonidan tak poručí Parzellovi, aby se s kusem přemístil k Chybrainovi. Posel Termentiera zmizí, neobjeví se ale u Chybraina. Atlan pošle své společníky proti útočníkům, aby mu kryli záda. Po několika minutách se v místnosti objeví neviditelný Null-Page a zajme Atlana do poutacího pole. Potom se s Arkonidanem vydá do sálu rady.

Tyari, Esseri a Insider objeví na své cestě zařízením hangár s vulnurskými loděmi. Za skleněnou stěnou mohou pozorovat mnoho zmatených Zyrtoniů, kteří reagují na přípravek Nockemanna. Objeví se u nich Parzelle a předá Insiderovi Chybraina, kterého mohl osvobodit. Potom zmizí, aby Světelný zdroj informoval o stavu Zyrtoniů.

Zyrtoniové zničí malou planetu Zyrton-1, aby tak dostali i Bóji budoucnosti. Potom jí honí po celé soustavě. V této situaci proniknou Insider, Esseri a Tyari do sálu rady a jsou zajati do poutacího pole. Obzvláště Vulnurka Esseri způsobí velký povyk.

Poté přijde Null-Page s Atlanem. Když dvě stě Zyrtoniů, kteří se kvůli Cyklotropinu stali pozitivními, vpadne do sálu, mohou se Atlanovi pomocníci osvobodit. Pozitivní Zyrtoniové jsou Pagy brutálně pozabíjeni. Když nastane klid, zaútočí Atlan na Null-Pageho a zviditelní ho pomocí předposledního kusu hmoty z druhé strany. Pagové jsou šokováni, když spatří Vulnura.

Světelný zdroj toto bere jako signál ke startu a rozprostře se po rozloučení s Altanem nad Zyrtonem, čímž obnoví rovnováhu mezi pozitivními a negativními. Šokové fronty se zhroutí, což zničí zařízení na vnějších planetách a planety přivede k puknutí. Systém Zyrton spadne v blízkosti Bars-2-Bars zpět do normálního vesmíru. Parzelle informuje SOL a Vulnury, kteří naberou kurz do soustavy. Zyrtoniové zostří honbu za Bójí budoucnosti. Do sálu rady proniknou další Zyrtoniové. Pagové prchnou se starými vulnurskými loděmi, které byly ukryté pod sálem rady. Jejich 500 lodí zničí po tvrdém boji SOL, VČEREJŠEK, DNEŠEK a ZÍTŘEK.

Na radu Parzella přenechá Atlan Chybrainovi poslední kus hmoty z druhé strany, aby ho posílil. Předtím ale Atlan získá souřadnice Varnhagher-Ghynnstu. Arkonidan a jeho přátelé pronásledují Null-Pageho do jeho úkyrtu. Nesmrtelný Vulnuran uzná totální porážku a zabije sám sebe. Předtím ale aktivuje sebedestrukci svého zařízení, přičemž dá vetřelcům dostatek času k útěku.

 

SOL se začne připravovat na let do Varnhagher-Ghynnstu. Vulnurané se chtějí starat o bývalé národy Bezejmenné zóny. Chybrain je zklamán, protože se mu kosmokraté vůbec neohlásili. Chce se stáhnout na planetu Jukka a nevěří, že by se ještě někdy shledal s Atlanem. Potom opustí SOL.

Parzelle se rovněž rozloučí, protože bez Světelného zdroje nemůže už dlouhou existovat. Oznámí Atlanovi, že v něm Chybrainovy vize vyblednou, protože jsou jen přítěží. Kosmokraté sdělili Parcellovi, že Atlan uspěl ve své zatěžkávací zkoušce. Vůči Arkonidanovi předpokládá, že se stane nejen Věštcem z Krandhoru, ale také že v cizím prostředí potká nepředstavitelné nebezpečí. Potom se Parzelle rozplyne.1)

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A674« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál