Perry Rhodan 1041 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1041
Název:Věštec
(Das Orakel)
Autor:William Voltz
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1981
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 424 NGL = 4011
Řídí hvězdnou říši - z pověření kosmických mocností
Hlavní postavy románu:

Syskal - velitelka ochranné gardy usiluje o zklidnění poměrů na Kranu

Carnuum a Gu - Vévodové jsou zasvěceni do kosmických souvislostí

Surfo Mallagan, Brether Faddon a Scoutie - Betšidové jsou povoláni k Věštci

Gugmerlat - mluvčí speciálního oddílu Věštce z Kranu

Věštec - jedná z pověření kosmických mocností

Sykal, velitelka ochranné gardy Kranu, svolá tři sta kosmických lodí, aby zadržela Spoodijskou loď od dalších útoků. Vzhledem k hrozbě narůstá mezi Solánci přání získat samostatnou kontrolu nad lodí.

Věštec povolá Vévody Gu a Carnuuma do Vodního paláce, tisíc pět set metrů vysoké stupňovité pyramidy s délkou strany tři tisíce pět set metrů. Tam hlas Věštce vyčte Carnuumovi, že se ze ctižádosti postavil proti Věštci, připustí ale, že vévoda jen vyslovil mínění většiny Kranů. Nakonec oznámí hlas, že Věštec jedná z pověření kosmických mocí řádu a že expanze Vévodství Krandhor není samoúčelná. Stejně jako galaxie Erranternohre1) s materiálním zdrojem Gourdel2) leží Vayquost v Limbu, který odděluje mocenskou oblast superinteligence ID, ke které kromě Mléčné dráhy a Andromedy patří také Magellanova mračna, Draco, Ursa Minor, Sculptor, Fornax, Leo I a II, NGC 6822, NGC 147, IC 1613, NGC 205 a M 32, od mocenské oblasti Seth-Apophis, která zahrnuje okolní galaxie obrovské spirální galaxie Hedropoon (M 81) Wethromoon, Parlzereeth, Brecktinoon a čočkovitou galaxii Sethdropoon neboli Sethdepot (M 82)3). Říše Kranů a psychická přítomnost v zemi nikoho mezi mocenskými oblastmi má zamezit přehmatům, které by vedly k proměně Seth-Apophis v materiální propad4). Věštec vysvětluje, že kvůli novým robotům a nově vyvinutým vyučovacím metodám, se přestanou používat Spoodiové, a že byl překvapen rychlým propuknutím krize.

Také Surfo Mallagan, Brether Faddon a Scoutie budou povoláni do Vodního paláce. Mallagan v bezvědomí bude transportován se svým plukem Spoodiů na antigravitační plošině. Když se ve Vodním paláci probudí, pozná, že tam byl převezen po svém vítězství ve »Hře«5), a domnívá se, že účelem Lugosiády je sestavit speciální oddíl. Hlas Věštce vysvětluje, že je budován po vzoru sboru mutantů Třetí moci6). Prodheimer-Fenke Gugmerlat a další příslušníci tohoto speciálního oddílu doprovodí tři Betšidy do Věštcovy komory. Mallagan, Faddon a Scoutie objeví, že Atlan7), jehož spící tělo je spojeno s mračnem milionů Spoodiů, je Věštec z Krandhoru. Mezitím se Häskent, sídlo kranské správy, dostane pod kontrolu Bratrstva8).

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál