Limbus

z Databáze Multiversa

Výraz limbus pochází z latiny a znamená okraj, lem nebo ohraničení. V Rhodanovském vesmíru se takto označuje neutrální zóna mezi dvěma konkurenčními sférami vlivu (např. mezi panstvím dvou superinteligencí).

Tato definice je používána pouze pro území mezi mocenskými oblastmi či většími územními celky. Ustavení limbu mezi superinteligencemi nepředstavuje žádný větší problém, neboť každé narušení takové hranice lze okamžitě zaznamenat.

Běžně se jako mezníku využívá galaxie, která jednoznačně definuje hranici mezi zájmovými sférami. Doposud jsou známy pouze dva případy, kdy si konkurenční superinteligence vyjednali zřízení limbu: První je případ entit ID a Seth–Apophis. Druhý limbus vytvořily superinteligence VAIA a MYR s galaxií Aul Eimanx jako neutrální zónou.

Uvnitř neutrální zóny mohou být ustáleny mírové buňky. Ty jsou v ideálním případě tvořeny mnoha nezávislými vyspělými národy. Husté zalidnění hraničních galaxií má zamezit tomu, aby se přímo střetávaly jednotlivé pomocné národy superinteligencí.

V případě limbu mezi ID a Seth–Apophisem bylo na podnět kosmokratů jako mírová buňka v neutrální zóně zřízeno vévodství Krandhoru.