Limbus

Výraz limbus pochází z latiny a znamená okraj, lem nebo ohraničení. V Rhodanovském vesmíru se takto označuje neutrální zóna mezi dvěma konkurenčními sférami vlivu (např. mezi panstvím dvou superinteligencí).

Tato definice je používána pouze pro území mezi mocenskými oblastmi či většími územními celky. Ustavení limbu mezi superinteligencemi nepředstavuje žádný větší problém, neboť každé narušení takové hranice lze okamžitě zaznamenat.

Běžně se jako mezníku využívá galaxie, která jednoznačně definuje hranici mezi zájmovými sférami. Doposud jsou známy pouze dva případy, kdy si konkurenční superinteligence vyjednali zřízení limbu: První je případ entit ID a Seth–Apophis. Druhý limbus vytvořily superinteligence VAIA a MYR s galaxií Aul Eimanx jako neutrální zónou.

Uvnitř neutrální zóny mohou být ustáleny mírové buňky. Ty jsou v ideálním případě tvořeny mnoha nezávislými vyspělými národy. Husté zalidnění hraničních galaxií má zamezit tomu, aby se přímo střetávaly jednotlivé pomocné národy superinteligencí.

V případě limbu mezi ID a Seth–Apophisem bylo na podnět kosmokratů jako mírová buňka v neutrální zóně zřízeno vévodství Krandhoru.

Aktuální data:
22.10.2021
1566 před NGL
33. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459509.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!