Perry Rhodan 1027 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1027
Název:Superhra
(Das Superspiel)
Autor:William Voltz
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1981
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 424 NGL = 4011
Nosí čtyři Spoodie - má vyhrát velkou hru
Hlavní postavy románu:

Surfo Mallagan - Betšide v superhře

Brether Faddon a Scoutie - Mallaganovi kamarádi

Doevelynk - Mallaganův konkurent

Rugtyl a Irsill - dvě figurky v superhře

Gu - vévoda říše Kranů

Surfo Mallagan, kterému je jasné, že Lugosiáda slouží k výběru bytostí disponujících paranormálními schopnostmi, je společně s patnácti dalšími účastníky »hry« přiveden na hřiště na Ednuku, které je tvořeno uzavřenou, krychlovitou budovou, jejíž vnitřek je rozdělen do šedesáti čtyř stejnorodých, ve čtyřech rovinách umístěných buněk, které všechny disponují transmiterovým spojením. Každý účastník jde do jiné buňky. Výměna pozic je možná jen v určitých buňkách. Malagan pozná, že »hra« představuje trojrozměrnou variantu šachů, kterou se naučil na Chircoolu od Doca Minga1). Ve stejnou dobu určí Doevelynk, že se nachází v prostorové hře Martha-Martha. Pro Mallagana a Tarta se stanou zdi buněk transparentními a získají tak přehled o celé hře, ve které roboti a prostí občané z Couhru představují rolníky a vítěze Lugosiády důstojníci. Protože Mallagan hraje roli černé dámy a Doevelynk bílého krále, ukáže se, že »hra« nyní přijala formu souboje. Podobnost hry Martha-Martha, kterou Tartové převzali od Kranů, se šachy vysvětluje Mallagan kontaktem Krandhorských národů se SOL. Protože tahy se už nedají provádět bez jejich kontroly, stanou se Mallagan a Doevelynk vůdci svých stran. Navzdory větší herní zkušenosti Tarta se nositeli čtyř Spoodiů podaří dostat vítězstvím jistého mistra Martha-Martha do bezvýchodné situace. V poslední sekundě ale ze soucitu s herní elegancí svého protivníka nesmyslný tah a Doevelynk partii zakončí. Přesto se Tart dematerializuje s ostatními herními postavami. Jen Mallagan zůstane v budově a cítí, že je nějakou silou přesunut ze systému Evinauder na obrovskou vzdálenost2).

Deovelynk je oficiálně vyhlášen vítězem. Ke svému údivu ale není, jak očekával, přenesen na neznámé místo. Když Brether Faddon a Scoutie, kteří marně čekají na svého přítele, vstoupí do herní budovy, oznámí jim robotský hlas, že Mallagan »hru« vyhrál. Oba Betšidové jsou přesvědčeni, že se jejich kamarád nachází kdesi na Couhru.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál