Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1030
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1030
Název:Mistr minulosti
(Meister der Vergangenheit)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1981
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 424 NGL = 4011
Betšidové - tajná zbraň vévody Gu v akci
Hlavní postavy románu:

Surfo Mallagan, Brether Faddon a Scoutie - trojice Betšidů se opět shledá

Maso - velitel 20. flotily

Valvul - Mistr současnosti

Porpol - Valvulův bratr

Olkring - Valvulův soupeř

V Hnízdě Dvacáté flotily v sektoru Berogan je Surfo Mallagan1) v bezvědomí převezen na palubu JÄQUOTE. Po procitnutí vysvětlí Mallagan, který nemá žádné zážitky na události od opuštění planety Couhrs1), v transu, že se stal služebníkem Velkého, a řekne Brether Faddonovi a Scoutie, že i oni jsou jeho služebníky. Mallaganovo arogantní chování je ale v přímém rozporu s bývalým důvěrným vztahem mezi Betšidy. Aby se dalo přiblížit k jedné z kosmických pevností, rozhodne se Mallagan napodobit Vajugou zpozorovaný gravitační vedlejší efekt, který Mascinoté způsobují při zakřivování prostoru, a současně tak získat důvěru cizinců. S pomocnou lodí BODDEN se Betšidové přiblíží k Lykvingu, největšímu z kosmických měst o průměru dvou set kilometrů, vejčité platformě, na které se zvedá několik věžovitých nástaveb.

Mezitím v Lykvingu První přísedící jmenuje Valvula Mistrem současnosti a je mu dán příkaz dohlížet na Mascinoty během nastávajícího času procitnutí. Valvul se snaží přimět Mascinoty ke spolupráci a narazí při tom na roztrpčený odpor Olkringa, který v tom vidí hrožení individualizmu svého druhu. Při pátrání po příčině změny energetické trasy objeví Valvul oblast Zapomenutého, obrovský stroj, který je chráněn několika trasami, ke kterým se První přísedící nedokáže připojit.

Mezitím přistanou Mallagan, Faddon a Scoutie ve vesmírném městě, jsou napadeni Olkringem a jeho vojáky, podaří se jim je ale překonat. Když nakonec na Olkringa přiloží Spoodie, ten po krátké době pronikání vyskočí z kůže Mascinota a exploduje. Valvul nalezne Betšidy a dojde k nedorozumění. V pojmu »Zakladatelé«, který se Valvul dozvěděl od Zapomenutého, vidí Mallagan potvrzení Plaquetovi domněnky, že Mascinoté jsou umělá stvoření. Betšidové se vydají hledat Prvního přísedícího a setkají se přitom s robotem, který vypadá jako Mascinote. Nakonec objeví Prvního přísedícího, obrovský počítač, a dozvědí se z něj historii kosmické pevnosti. Mallagan se prohlásí za Mistra minulosti a informuje Mascinoty o jejich původu.

Před tisíciletími žili ve vzdálené galaxii »Zakladatelé«, vysoce vyvinutý národ, jehož blahobyt vzbouzel závist u ostatních. »Zakladatelé«, aby zachovali svou kulturu, vytvořili flotilu kosmických pevností, které vždy řídil velký počítač, První přísedící. Vedle velkého nehybného stroje se na palubě nacházeli letuschopní, kotoučovití roboti, kteří vedle opravárenských prací měli zkoumat organický život a zvětšovat zkušenosti Prvního přísedícího. Pro své bezpečí disponovali roboti schopností se rychle pohybovat energetickými trasami. Dříve než První přísedící z Lykvingu měl podle rozkazu »Zakladatelů« vytvořit z organického materiálu živé bytosti, ale kvůli nehodě v řízení energetických tras byl oddělen od části svých databank a udělal tak při vytváření Mascinotů chybu. Dal jim přitom schopnost zakřivovat prostor. Protože jim nedal žádné letecké schopnosti a místo rukou jim dal nemotorná chapadla, donutil je nepřímo používat energetické trasy, ve kterých se spolu navzájem nemohli potkat. Proto se syntetickou telepatií začínali spojovat se svými stroji, vzájemně se od sebe izolovali a dostali se tak do stagnace.

Mallagan donutí Prvního přísedícího opustit sektor Dayban-Hohst a dá Mascinotům informace jak obnovit spojení mezi Prvním přísedícím a Zapomenutým, což deaktivuje energetické trasy a oživí kulturu na palubě kosmických měst. Když se tři Betšidové s BODDEN a HIAKLA vrací k JÄQUOTE, vydá se svaz kosmických pevností na cestu. Maso prozradí Mallaganovi, Faddonovi a Scoutie, že Spoodijská loď se cestou z okraje Varnhaghar-Ghynnstu do Kranu setká s Dvanáctou flotilou a vezme na palubu tři Betšidy2).