Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1029
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1029
Název:Nepřemožitelný
(Die Unbezwingbaren)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1981
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 424 NGL = 4011
Výpad 20. flotily - do říše Mascinotů
Hlavní postavy románu:

Valvul - Mascinot

Porpol - Valvulův bratr

Maso - velitel 20. flotily

Plaquet - kranský šéftechnik nanebevzdouvacího komanda

Vjuga a Preleddi - Plaquetovi společníci

Gu - vévoda říše Kranů

Při výpadu do sektoru Dayban-Hohst je Kran Maso se svou Dvacátou flotilou konfrontován s dvěma tisíci gigantickými kosmickými pevnostmi, které se středním rozestupem dvou set padesáti světelných let naplňují prostorovou kouli o průměru čtyř tisíc světelných let. Mezi jednotlivými vesmírnými městy se pohybují přibližně kvádrovité kosmické lodi o délce hrany od osmi do devíti set metrů. Kranskému pomocnému člunu HIAKLA se podaří přistát na jedné z pevností, zatímco vlajková loď JÄQUOTE a další pomocné čluny jsou při přiblížení odmrštěny. Posádka HIAKLA, Kranové Plaquet, Ai Vjuga a Prodheimer-Fenke Preleddi, proniknou do vesmírného města a setkají se s jeho obyvateli, Mascinoty. Tyto cizorodé bytosti, které si udržují veliký osobní odstup a těsně spolupracují se stroji, se kterými jsou v telepatickém kontaktu, mají tvar tmavě hnědého koukolu o průměru jeden metr a tloušťce třicet centimetrů, na jehož přední straně jsou umístěny průhledné, viskózní kapalinou naplněné kopule smyslových orgánů. Na druhé straně kola se nachází osm tykadlovitých končetin. Mascinoté se zdržují v sektoru Dayban-Hohst, protože zde panují poměry vycházející vstříc jejich schopnosti měnit prostorové zakřivení. Tímto způsobem se mohou pohybovat v energetických trasách měst, potřebují mít možnost uzavřít prostorový záhyb, a později se s její pomocí rozmnožují duplikováním. Necitelnost cizinců proti extrémním teplotním a tlakovým podmínkám vzbudí v Plaquetovi domněnku, že se jedná o uměle vytvořené bytosti.

Mascinote Valvul, který vstupuje do kontaktu s tajuplným Prvním přísedícím, naláká tři vetřelce do městského trajektu 137, který opustí město Tarath. Když chce Valvul s cizinci navázat kontakt, zaútočí Suklov, který neschvaluje Valvulovi úmysly. Plaquet, Vjuga a Preleddi se zachrání pomocí svých kosmických obleků ve volném kosmu, dříve než Suklov přivede k explozi kosmickou loď, aby cizince zničil. Po vyslání nouzového volání jsou tři astronauti zachráněni JÄQUOTE.

Maso, který už beztak má problémy akceptovat politiku mírné expanze Kranů kvůli šíření Spoodiů, se rozhodne, letět se svou vlajkovou lodí na Kran. Na cestě se setká s KRANOS I Vévody Gu. Gu mu představí Brether Faddona a Scoutie jako opakovaně slibovanou tajnou zbraň na vyřešení problémů v Dayban-Hohst. Protože byl ale Masa informován o třech rekrutech, je Scoutie přesvědčena, že bude následovat shledání se Surfo Mallaganem.