Perry Rhodan 1040 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1040
Název:Pohroma nad Kranem
(Unheil über Kran)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1981
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 424 NGL = 4011
Spoodijská loď přistála - nebezpečí pro Věštce
Hlavní postavy románu:

Carnuum - Vévoda revoltuje proti Věštci

Gu - vévoda se musí dál strachovat o svůj život

Nikkam, Arzyria a Musanhaar - pracují pro vévodu Gu

Klaque a Vorneš - dva Tartové ve službách Carnuuma

Surfo Mallagan - multispoodiový muž přichází k sobě

Brether Faddon a Scoutie - Mallaganovi kamarádi

Když ho Gu označí za zrádce, dá Carnuumovi rozkaz zabít vévodu. Vorneš, jehož příslušnost k Bratrstvu je v Carnuumovým poradcům známá, je přinucen atentát provést. Mezitím Carnuum, který až dosud udržoval jen sporadické kontakty s Bratrstvem, aby získal informace, a který touží po samovládě, v planoucím projevu vytýká Věštci manipulace a zneužívání kranského národa. Mezitím dochází k výtržnostem proti služebníkům Věštce, které jsou ale pomocí zbraní zažehnány. Zatímco se zapojí do veřejných informačních kanálů, podporuje Bratrstvo Carnuumovu ofenzívu proti Věštci. Vévoda ale plánuje nejdřív odstranit Věštce a následně také Bratrstvo. Carnuumova otevřenost Guovým lidem jasně říká, že jejich Vévoda má být odstraněn. Arzyria ale společně se dalšími důvěrníky Gua zmaří plánovaný atentát. Vorneš zemře. Vévoda Gu obviní Carnuuma poté veřejně ze zrady a obviní ho, že je loutkou Bratrstva. Carnuumův tajemný, zdánlivě němý spolupracovník Kaque, kterému Arzyria předhazuje, že je »Hlasem Bratrtva«, je Fischerem, robosluhou Gua1), zavražděn.

V SOL objeví Brether Faddon a Scoutie, kteří chtějí Krany varovat před plánovaným Surfo Mallaganovým útokem na Většce, zmrzačené tělo Douca Langura, který se rovněž pokoušel proti vůli SENEKY poslat Kranům informace, a který byl zabit robotem. Když se Mallagan probudí, ohlásí se náhle Věštec a vyjasní nositeli čtyř Spoodiů, že po návštěě v domě Deovelynků na Couhru2) se stal loutkou Bratrstva. Hypnotické ovlivnění z Betšida spadne a nařídí SENEKOVI, aby přestal odstřelovat Vodní palác.

Aktuální data:
3.7.2022
1565 před NGL
27. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459763.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál