Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1048
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1048
Název:Atlanův návrat
(Atlans Rückkehr)
Autor:William Voltz
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1981
Vydáno v češtině:2022, přeloženo (Atlan)
Čas děje: 425 NGL = 4012
Osamělý v čase se probouzí - po dvou stech letech
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan se probouzí

Surfo Mallagan - Betšide převezme Atlanovu dosavadní úlohu

Gu a Carnuum - Vévodové mají problémy

Breckcrown Hayes - Chart Decconův následník na postu High Sideryta

Munduun - Vévoda z Kranu naváže kontakt s cizinci

Více než 400 let uplynulo ode dne, kdy Perry Rhodan během expedici s BÁZÍ získal hluboký vhled do kosmického určení lidstva a do věcí, které se dějí na vyšší úrovni, tedy na úrovni superinteligencí.

Následkem využití získaných poznatků založil Perry Rhodan počátkem roku 3588, který se současně stal rokem 1 Nového galaktického letopočtu (NGL), Kosmickou Hanzu, mocnou organizaci, jejíž vliv mezitím sahá daleko do známého vesmíru.

Přesto Hanze samotné v roce 425 NGL není známo nic o galaxii Vayquost, ani o Kranech, kteří představují tamní nejvyšší moc.

Ale tato moc není vnitřně příliš stabilní, jak se ukázalo po smrti jednoho ze tří vládnoucích vévodů. Bratrstvo, tajná organizace, vnáší neklid mezi obyvatele centrálních planet a postará se o vypuknutí stavu podobného bratrovražedné válce.

Hlavním cílem Bratrstva je ale Věštec, kterého představuje Atlan. Za těchto nepříznivých okolností se Osamělý v čase probudí z dvousetleté strnulosti – a nastává ATLANŮV NÁVRAT...


Zatímco se na Kranu1) Atlan, jehož vitální funkce byly sníženy na minimum, probouzí, vzpomíná si Arkonidan na minulost:

V září roku 3811 vletí SOL2) do galaxie Vayquost, kterou už jednou kdysi dříve proletěla. Tenkrát byli z lodi vysazeni zdánliví i praví vzbouřenci3). V dubnu 3650 tak byla osídlena planeta Chircool4), kterou se kvůli poruše SENEKY při dalším návratu do Vayquostu nepodařilo znovu objevit. V té době se už více než dvacet let nachází na palubě generační lodi Arkonidan Atlan, kterého Buhrlové 4. března 3791 našli v opuštěné kosmické stanici5). Na dvě stě let strávených v životní oblasti kosmokratů za materiálními zdroji, kam odešel 10. listopadu 35876), nemá žádné vzpomínky. SOL byla v té době zachycena v tažném paprsku planety Pastička na myši VII8) a ovládána SOLAGem pod vedením High Sideryta Charta Deccona9). Atlan se snažil znormalizovat poměry na palubě, aby s lodí mohl odletět do kosmokraty určené oblasti a vytvořit tam mírovou buňku10).

Aby na příkaz kosmokratů mohl zvýšit inteligenci Kranů, vezla SOL, která 16. září 3811 dorazila do systému Krandhor, ve svých skladech velké množství Spoodiů, které Buhrlové sklízeli v sektoru Varnhagher-Ghynnst11). V obrovském mračnu Spoodiů, který se tam ve vesmíru vznáší, byl nalezen také obří Spoodie Fischer12). Po navázání kontaktu s Krany, kteří se právě začínali rozšiřovat za hranice své sluneční soustavy, se Atlanovi, Joscanu Hellmutovi13) a umírajícímu High Siderytovi Breckcrownu Hayesovi14), nástupci Charta Deccona, jehož tvář byla rozežrána SOLskými červy15) a radioaktivním zářením, podařilo přesvědčit Vévodu Munduuna o své technické převaze a významu Spoodiů. Nedůvěřivý Vévoda sice nechal Vodní palác, pyramidu ze stabilizované vody, jako centrálu poradců, postavit, omezil ale počet Solánců, kteří se směli zdržovat na Kranu, na jedno sto. Ve speciální nádrži byl Atlan tajně převezen na planetu a převzal tam roli Věštce, ze kterého se u Kranů brzy stal mýtus. Jeho pravdivá identita byla držena v tajnosti i proti Vévodovi. Kvůli zvětšování kranské říše a s tím spojeným vzrůstáním komplexnosti jeho úlohy je Arkonidan brzy sám odkázaný na Spoodie, jejichž počet v následujících letech stále narůstal16). Gavro Yaal17) převezme velení nad SOL. Hayes zemře a je pohřbený ve Spoodijském mraku Varnhagher-Ghynnstu. SOL převezme úlohu zásobování Vévodství s tajemnými Spoodii.

Atlan vysvětlí, že chce skončit své působení ve funkci Věštce. Plánuje se na SOL vrátit do Mléčné dráhy a přivést lidstvu miliony Spoodiů, s jejichž pomocí má být znovuvzkříšeno Solární impérium18). Vévoda Gu převezme roli Věštce. Surfo Mallagan chce být poradcem. Ani Scoutie, která se rozhoduje mezi Bretherem Faddonem a Mallaganem, nemůže nositele čtyř Spoodiů přemluvit. Gu a Carnuum informuje obyvatelstvo o identitě Věštce a jeho odstoupení. Nakonec je Atlan oddělen od svého Spoodijského oblaku19) a je k němu připojen Mallagan. Scoutie a Faddon se rozhodnou zůstat u svého kamaráda.