Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 800
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 800
Název:Císařovna z Thermu
(Die Kaiserin von Therm)
Autor:William Voltz
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1976
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 4 miliard let př.n.l. – 3583
Největší událost za posledních milionů let - zrozena superinteligence
Hlavní postavy románu:

Císařovna z Thermu - superinteligence je zrozena

Callazian, Kostroy a Vlission - příslušníci národa odsouzeného k zániku

Mitra a Moykrina - Grálové matky Kelsirů

Hopzaar - Choolk dostane rozkaz

Perry Rhodan - jeho kosmická loď letí k Císařovně z Thermu

Mnoho milionů let v minulosti ovládali Soberové, jejichž šupinatá kůže a zakrnělé žábry ukazovali na to, že se vyvinuly z obyvatelů vody, a kteří už více než 180.000 provozovali kosmické lety, ovládali v galaxii Golgatnur velkou kosmickou říši. V roce 182.293, počítáno od startu první kosmické lodi s posádkou, poznali vědci na soberském prapůvodním světě Blosth, čtvrtá planeta v systému Seerkosch, že Tiotronický řád, dokonalé podřízení všech oblastí života pod rozsáhlou komunikační a datovou síť, musí nezadržitelně vést k zániku soberské kultury. Aby vědomosti svého národa zachránili, dokončovala skupina vedená Tiotronikem Zosariosem, jedním z hlavních komunikátorů centrální tiotroniky, přípravy na vyslání takzvané Priorvlny, která by do vesmíru roznesla kompletní kulturní informace jejich národa. Spiklencům se sice s podporou archiváře Callaziana podařilo uložit esenci jejich kultury do archivní tiotroniky, ale provedení jejich dalších plánů bylo násilně zabráněno.

O několik let později se Vlission, kapitán lodi Narvionské flotily, která představovala symbol síly soberského impéria, po sto dvaadvaceti letech nepřítomnosti vrací společně s vědcem Woulto zpět na Blosth a pozná, že soberská civilizace se rozpadá a mnoho jeho druhů zešílelo. Tiotronik Sotiul mu vypráví o ztroskotaném plánu spiklenců. Navzdory všem potížím se podařilo Sotiulovi, Woultovi, Vlissionovi a osmnáctičlenné posádce jeho lodi, s pomocí propojení několika Tiotroniků Priorvlnu odeslat. Priorvlna se šíří hyperprostorem, přitom se nestabilně vrací zpět do normálního prostoru, kde se pomocí odrazů kaskádovitě šíří, ztrácí rychlost a může být zachycena národy s přiměřenými technickými předpoklady. Přesně podle svého zformování a, v ní probíhajících hyperfyzikálních procesů, se Priorvlna nakonec znovu vrátí do pětidimenzionálního prostoru, ve kterém se energeticky nabije a znovu se po určitou dobu pohybuje nadsvětelnou rychlostí, až znovu spadne do normálního prostoru. Zatímco je Vlission zabit pomateným Soberem, opouští Woulto s Narvionskou lodí Blosth. Byl to poslední start kosmické lodi z Blosthu1).

Po dlouhém letu zůstala Priorvlna viset ve dva světelné roky velké pramlhovině, ve které právě začalo formování sluneční soustavy. Podařilo se jí ovlivnit vývoj slunce a jeho osmnácti planety a po milionech let se z ní vytvořila mezi třetí a čtvrtou planetou systému krystalická struktura, která nakonec jako síť zahalila třetí planetu a vyvinula si vlastní vědomí. Krystalické pouzdro, které vytvořilo přirozeně vzniklou velkotiotroniku, mělo vliv na evoluci praobyvatel planety, Kelsirů, kteří svůj svět pojmenovali Drackrioch.

Kelsirové se podobají 1.60 metru vysokým, vzpřímeně chodícím rybám se stříbřitě šupinatou kůži a zadními ploutvemi, ze kterých se vyvinuly krátké končetiny. Mohou dýchat jak žábrami, tak i plícemi. Malá hlava je kvůli vyvinutí velkého mozku vyklenutá nahoru. Mozku podobný orgán v šíji dává Kelsirům schopnost vysílat mentální vábivé volání. Hruškovitý, šarlatově rudý orgán je pokrytý vějířovitou anténou.

Zatímco si osvojí krystalický úlomek, stane se Mitra první Grálovou matkou Kelsirů. Krystalická bytost, která Drackrioch obklopuje, převezme matriarchální strukturu Kelsirských hejn a dá si jméno Císařovna z Thermu. S pomocí Kelsirů přiláká Císařovna do své soustavy Choolky2) a udělá z nich své vazaly. Choolka Hopzaara nakonec Císařovna vyšle společně s COMPem3), jednou ze svých odnoží, společně se šesti loďmi, aby pátral po osudu Soberů. Choolk, který už jen s jednou lodi a jen dvěma sty padesáti z původních tří tisíc členů své expedice po velmi dlouhé cestě dorazí do systému Seerkosch, zjistí,že civilizace Soberů zanikla a Blosth se stal neobyvatelným. Staří Choolkové ukončí své životy na Blosthu, ale COMP, který je stále ještě s Císařovnou z Thermu spojený, zprostředkuje superinteligenci, co expedice zjistila.

Aby mohla kontrolovat svou zvětšující se říši, odštěpuje ze sebe Císařovna krystaly, které opět dorůstají. Temné krystaly nechává ukládat na Lugh-Pure, čtvrté planetě4). Při rozšiřování své mocenské oblasti se nakonec Císařovna z Thermu dostane do konfliktu se superinteligencí BARDIOC5).

Zatímco se SOL6) přibližuje k centrální soustavě Císařovny z Thermu, oznámí kelosský mistr počtář Dobrak bez dalšího vysvětlení, že Keloskové budou muset v dohledné době se Shetanmargtem opustit loď. Kočičák Bjo Breiskoll7), který blízkost Císařovny cítí, mezitím zjistí, že Joscan Hellmut, je bez svého vědomí nepřímo ovládán Císařovnou. Tajemství svého přítele ale neprozradí. 11. dubna 3583 dosahuje SOL sídla Císařovny z Thermu.