Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 796
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 796
Název:Nositel krystalu
(Der Kristallträger)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Afilie
Vydáno poprvé:1976
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3583
Je osobním gardistou Císařovny - a domáhá se dokonalosti
Hlavní postavy románu:

Irmina Kotčistovová - mutantka objevuje poustevníka

Antapex - poustevník

Perry Rhodan - Terranec se dostává do potíží

Choolk - osobní gardista Císařovny z Thermu

COMP - databanka vytvoří na palubě SOL chaos

V SOL1), která se na cestě k sídlu Císařovny z Thermu stále ještě nachází na okraji Dh'morvonu, objeví Irmina Kotčistovová poustevníka Antapexe, více než dva metry vysokého, mohutného muže s obrovskou hlavou a velice daleko od sebe položenýma očima. Antapex se v lednu 3563 narodil jako syn Peteru Lorsonovi a Mabě Grunellové, která byla ve čtvrtém měsíci těhotenství v bezvýznamné malé galaxii Antapex, na Zemi podobné druhé planetě sluneční soustavy, bodnuta neznámým hmyzem z čehož u ní poté propukla horečka a vyvinuly se jí bolestivé vředy. Po narození matka deformované dítě vyhodila do vesmíru a zabila svého muže. Telepatický výslech Fellmera Lloyda zůstal bez výslechu, protože osobnost ženy byla rozštěpena. Podle Solánské legendy Amba Grunell telepata díky své vlastní parapsychické schopnosti oklamala a svého syna uložila do tajného skladiště, a o deset let později zemřela. Později měl Antapex vlivného Solánce Koronaera varoval před hyperenergeitckou pastí na kosmické lodě. Perry Rhodan ale Koronaerův protest považoval za vzpouru, takže Solánec musel uprchnout ve space-jetu, aby past odstranil.

Tajemný Antapex, který ztracené končetiny regeneroval a získal schopnost odrážet parasíly mutantů, popisuje vizi nějakého kulatého prstence a varuje před Choolkem, nositelem krystalu, ze kterého má pro SOL vycházet hrozba.

Když SOL o dvacet tisíc světelných let dál vyletí z okraje Dh'morvonu, vynoří se padesátimetrová kulovitá loď, která je ve vzdálenosti dvaceti metrů obklopena deset metrů tlustým prstencem. Tento vysoceenergeitcký prstenec, který se může naladit na různé hyperzáření, vydává vysoký výkon, protože se sám sestává z 5D zakřiveného hyperprostoru. Na palubě lodi se nachází Choolk, vůdčí člen osobní stráže Císařovny z Thermu, kterou oni sami nazývají Duuhrt. Do vejce zasazené růžové, sloupu podobné tělo, působí podivně nehotově a je zakončeno ocasem. Tenké ruce mají dva klouby, zatímco nohy ukončené osmi prsty, které se dopředu vějířovitě rozšiřují, mají jen jeden kloub. Ve tváři převládá křížovitý zrakový orgán, vedle kterého se nacházejí dva sluchové otvory. Pod zrakovým orgánem je kruhovitá, proděravěná mluvící membrána, která muže díky malému sosáku vyjíždět ven. Na prsou nosí Choolk krystal, jehož struktura se podobá COMPu.

Mezi osobním strážcem, který má dohlížet na lodě, které se mají přiblížit k Císařovně, a COMPem se vyvine síť liniových silových polí, které Choolk může používat také k pohybu vpřed. Krystalový nositel vysvětluje, že Duuhrt rozhodla, že COMP nemají odevzdat přímo jí, ale na Choolkův rodný svět Alwuurk, ale Rhodan se zdráhá. Když Choolk poté dá COMPu rozkaz, aby převzal kontrolu nad SOL, je na Atlanův rozkaz napaden komandem pěchoty, stačí se ale zahalit do ochranné energetické sféry a jako psí-reflektor se ubrání i útoku mutantů. V analogii ke svým schopnostem pozná Irmina Kotčistovová, že Antapex, který radí neletět k Alwuurku, je jako osobní strážce Císařovny krystalickým nositelem a za využití legendy o Antapexovi byl COMPem stvořen jako protiváha k Choolkovi. Podaří se Antapexe přesvědčit, aby s pomocí svých regeneračních schopností hrál proti svému rivalovi roli Perryho Rhodana, zatímco se pravý Rhodan skrytý v hoře pětidimenzionálně zářícího odpadu nechá vypustit z lodi a přiblíží se k cizí lodi. Teprve když Rhodan ukradne prstencově-kulovou loď, pozná Choolk, jehož vývoj z vejcete byl stejně jako evoluce celého jeho národa ovlivňován krystaly Císařovny z Thermu, jejich dvojí hru. Na jeho pokyn teď COMP rozpustí Antapexe. Nakonec se Choolk na rozkaz COMPu rozpustí a přejde do Muutkluru, své nirvány, poté co se jeho krystal spojí s COMPem.

Když Rhodan teď COMP vyzve, aby SOL odvedl k Duuhrtě, vezme si pět hodin na rozmyšlenou, po jejichž uplynutí bude loď obklíčena dvěma sty pěti set metrových prstencově-kulových lodí, které je mají doprovodit na Alwuurk.