Perry Rhodan 790 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 790
Název:Tajemství MODULu
(Das Geheimnis des Moduls)
Autor:William Voltz
Cyklus:Aphilie (Bezcitnost)
Vydáno poprvé:1976
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3583
Zmocněnci Císařovny - v boji s delegáty CLERMACu
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec splňuje příkaz Císařovny z Thermu

Kaveer, Poser a Daloor - trojice výzkumníků Císařovny z Thermu na palubě SOL

Bjo Breiskoll - Solánec zachycuje hlas vesmíru

Lareena Breiskoll - Bjoova matka

Kaarmansch-Xes - velitel Hulkoo je oblbován

Zatímco Atlan a Reginald Bull převezmou SOL-buňku 1 a Roi Danton a Galbraith Deighton SZ-2, pronikne Perry Rhodan s Mentro Kosumem řízenou prostřední částí SOL do Courstebouthského mračna. Z iniciativy Fellmera Lloyda se na palubě vedle dalších mutantů nachází také Bjo Breiskoll, zrzavě skvrnitý kočičák1). Dokáže vycítit síly kosmu a procesy ve vesmíru.

Ve stejné době dosahuje Kaarmansch-Xesovi lodě centra materiálního mračna.

Se svými schopnostmi provádí Breiskoll SOL skrz mračno, které znesnadňuje normální navigaci. Kočičák sice nemůže vnímat MODUL, ale střed mračna ano. Se space-jetem tam nakonec Perry Rhodan, Bjo Breiskoll, Ras Čubaj, Mentro Kosum, Icho Tolot, Taul Daloor, Froul Kaveer a Ranc Poser proniknou a objeví MODUL. Je tvořen polovinou 220 kilometrů velikého měsíce, který byl uprostřed rozkrojen. Na ploše řezu se tyčí mnohé budovy, mezi nimi tři tisíce metrů vysoké věže.

Loď Kaarmansch-Xese sestřelí space-jet nad MODULem. Sledováni Hulkooy, hledají trosečníci na nátlak tří výzkumní nejdříve Kaveerova s-Tarviora2). Aby se k s-Tarviorovi dostali, musí Froul Kaveer vlézt do úzké plástvovité roury, která mu v MODULu sloužila jako byt, a která je s bezpočtem pláství dalších výzkumníků zapuštěna do stěny. Po domluvě s COMPem, který ztratil kontakt s Císařovnou z Thermu, pozná s-Tarvioren v Rhodanovi a jeho průvodcích zplnomocněnce Císařovny a pomůže jim dostat se ke COMPu, zatímco ruší radiokomunikaci Hulkooů, takže ti musí MODUL vyklidit.

COMP je třicet dva metry vysoká a deset metrů široká věž s krystalických nitkovitých tkání, které připomínají Styčné kruhy3). Jako ruka tlusté krystalické žíly vycházejí z dolní oblasti, směrem nahoru se zužují a přechodně se rozvětvují do ušlechtilé spleti větviček. Kokonu podobný vnější plášť má mnoho otvorů. Breiskoll telepaticky přivolá SOL, která vezme neobyčejné datové úložiště na palubu, zatímco Takvorian brzdí přílet lodí Hulkooů a Balton Wyt s Guckym telekineticky postupují proti pověřenců CLERMACu. 6. ledna 3583 opouští SOL prachové mračno. Rhodan počítá s tím, že mu Císařovna přes COMP zašle nové pokyny4).

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál