Chircool

Astronomická data:
Galaxie:Vayquost
Doba rotace:20 h 30 min
Gravitace:0.9 g
Obyvatelé planety:
Betšidové

Chircool je sedmá planeta žlutého normální slunce. Mladý džunglovitý svět s relativně vysokou průměrnou teplotou je obydlen Betšidy, malým národem humanoidních lovců.

Historie

Osídlení Chircoolu nastalo v dubnu 63 NGL. Bylo zde vysazeno asi 300 Solánců, protože se provinili proti lodním zákonům.

V příštích stoletích museli vést boj opřežití proti hrůzám džungle. Podařilo se jim zachovat populaci a nevyhynout. Vzpomínka na SOL se předávala z generace na generaci.

V roce 424 NGL, podle kranského letopočtu roku 343 vévody Lugose, žijí Betšidové jako lovci a sběrači všecho, co džungle nabízí. Když se na obloze objeví bílá kosmická loď, věří se na návrat SOL, jedná se ale o loď vévodství Krandhor. Posádka zapojí planetu do vévodství, nasadí obyvatelům Spoodie a nainstaluje automatickou robotskou stainci k obraně vesnice proti nebezpečím z džungle.

Předtím než se SOL vydá z Vayquostu do Mléčné dráhy, jsou všichni Betšidové vzati na palubu.

Aktuální data:
5.8.2021
1566 před NGL
3. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459431.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!