Vayquost

Astronomická data:
Označení:NGC 2403
Vzdálenost od Mléčné dráhy:8.5 mil. LY
Typ:Sb
Průměr:72‘000 LY
Významné národy:
Aiové, Ai-mutanti, Aychartanští piráti, Betšidové, Borxdannové, Kanimorové, Kranové, Lyskerové, Mascinoti, Monsurové, Prodheimer-Fenkenové, Tartové, Schritové

Galaxie Vayquost je čočkovitá spirální galaxie, která leží v souhvězdí Žirafy. Nachází se v takzvaném limbusu mezi mocenskými oblastmi superinteligence ID a Seth-Apophis.

Nejvýznamnějšími národy galaxie jsou Kranové.

Kolem sektoru Kran (centrální bod kranského impéria) leží následující sektory:

  • Berogan (43‘000 LY od Kranu, stanoviště Hnízda 20. flotily s 1600 členy posádky a 3852 jednotkami)
  • Dayban-Hohst (50‘000 LY od Kranu, vedle Beroganu)
  • Faarnheyst
  • Flattlos (Couhrové)
  • Juumarq (23‘000 LY od Kranu, Cratcanové)
  • Lquo (17. flotila, Kraní past)
  • Varnhagher-Ghynnst (Spoodijská struska)

V sektoru Dayban-Hohst se až do roku 424 NGL nacházelo stanoviště Mascinotské flotily. Mascinoti, stejně jako Aychartanští piráti, byli jediní, kdo se úspěšně bránili kranské expanzi. V sektoru Varnhagher-Ghynnst se od 220 NGL do 425 NGL nacházelo pole spoodiů.

Historie

Za budování limbusu byl zodpovědný Arkonidan Atlan. Z pověření kosmokratů měl vytvořit nárazníkovou zónu mezi mocenskými oblastmi ID a Seth-Apophis. Od 224 NGL do 425 NGL působil jako Věštec z Krandhoru a řídil dějiny Kranů. Kranové byli v této době dominujícím národem galaxie. Úspěch spočíval na implementaci spoodiů do mozku, což zvyšovalo inteligenci jejich nositelů. SOL v té době sloužila jako dopravní prostředek pro spoodie a Kranové jí označovali Spoodijská loď.

V roce 425 NGL Atlanova služba skočila a vládce Kranů se tak dostali do krize, protože mohli jen těžce přijmout, že se dostali do střetu zájmů intergalaktických rozměrů. Atlan se vrací na palubu SOL a odlétá do Mléčné dráhy.

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál