Atlan 505 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 505
Název:Kočičák
(Der Katzer)
Autor:Detlev G. Winter
Cyklus:Dobrodružství SOL / Solánci
« AT 504 • chronologicky • AT 506 »
Vydáno poprvé:8. června 1981
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 13. - 16. července 3590; 3. dubna 3791
Lodní deník SOL - 1. čtení
Hlavní postavy románu:

Chart Deccon - High-Sideryt studuje lodní deník SOL

Joscan Hellmut - bývalý mluvčí narozených na SOL

Perg Ivory - pilot se stává buřičem

France Ivory - dcera Perga Ivoryho

Bjo Breiskoll - Kočičák v duševním pobouření

High-Sideryt Chart Deccon je zamyšlený. Myslí na všeobecné problémy na palubě SOL a zvláště na nováčka, který si směle říká Atlan. Při takovýchto příležitostech prohledává staré deníky SOL, aby se uvolnil. To samé dělá i 3. dubna 3791, když SOL stále ještě vězí v tažném paprsku:

24. prosince 3586 začíná bývalý mluvčí narozených na SOL Joscan Hellmut s vedením zvláštního lodního deníku, který většinou vede písemně. Hellmutů vliv ustupuje, tvrďák Gavro Yaal získává stále více přívrženců.

13. července 3590 vypravuje Josc, jak mu říkají přátelé, o Pergu Ivorym. Ten byl dříve pilotem lightning-jetu, ale jejich lety byly téměř úplně zastaveny. Z tohoto důvodu plánuje Ivory si jeden jet krátce vypůjčit. Když je vrátí zpět, je obžalován ze vzpoury a zatčen. Je šokován, a toto zděšení sdílejí i Josc a jeho přátelé. Patří k nim i Bjo Breiskoll, kterému je v tento den 25 let. Také jeho dcera France Ivory, kterou vždy k Bjoovi vázalo pevné přátelství, je hluboce zasažena.

Když je France zatčena, Josc vybuchne a vyzve Yaala k rozmluvě. Ten France krátce na to propustí, ale Perga Ivoryho čeká nadále proces. Jeho šance, že z toho vyjde bez postihu, se rozplynout, když mezitím sám unikne z vazby.

Soudní proces má začít 15. července, protože se SOL právě nachází na orbitu planety, aby nabrala čerstvou vodu a provedla některé opravy. Yaal sice není z protahování pobytu na orbitu příliš nadšen, ale Cleton Weisel mu namluví, že buřič zde může odejít z paluby, pokud bude odsouzen. Jako trest je navrhováno pětileté vyhnanství na nějaké planetě. Sám Yaal je trochu šokován z Weiselových úvah, ale nakonec souhlasí.

Noc ze 14. na 15. stráví Bjo poprvé společně s France. Následujícího rána je Perg Ivory shledám vinným ze vzpoury a vypovězen. Pro jeho dceru je to nepřijatelné, ale on v klidu přijme, že pro něj časy na SOL skončily.

16. července odveze space-jet vyhnance, France a Bjoa dolů na planetu. Přitom získá France pocit, že jí otec potřebuje, a chce u něj zůstat. Myslí na to, že se SOL po pěti letech vrátí. Když jí Bjo vysvětluje, že je to jen bludná víra, navzteká se. Její otec jí ale paralyzuje a prosí Bjoa, aby se s ní vrátil na SOL. Myslí si, že za to bude Kočičáka sice nenávidět, ale pokud ho skutečně miluje, potom mu to promine. Jako potupu za svůj čin dostane Ivory vedle dalších technických zařízení k dispozici také lightning-jet.

Bjo se vrátí s ochromenou France na SOL a předá dívku do péče Joscana Hellmuta. Ten jí už 16. července prozradí, že čeká s Bjoem dítě. Chce mu dát jméno Breiskoll, ale s Bjoem nechce mít už nic společného, protože jí proti její vůli odvezl zpět na SOL.1)

Zde Chart Deccon uzavře lodní deník. Uvolnění mu to tentokrát nepřineslo, protože poměry, které dnes na SOL panují, měly svůj počátek tenkrát, v těchto třech dnech.

Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál