Atlan 523 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 523
Název:Emoční šok
(Emotio-Schock)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Dobrodružství SOL / Solánci
« AT 522 • chronologicky • AT 524 »
Vydáno poprvé:12. října 1981
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3791
SOL ztrácí kurz
Hlavní postavy románu:

Atlan - nový Magnida na palubě SOL

Joscan Hellmut - kybernetik se činí

Julia - robotka reaguje pomateně

Bershter Figan, Panagya Astipp a Beskon Azzipp - trojice Solánců s technickými ambicemi

Hocia Seyid, Gylver Isslaran a Barlou Parlaty - dva emocionautští čekatelé a jejich trenér

Atlan se mezitím oficiálně stává Magnidou. Joscan Hellmut doufá, že se přes Julii dostane k SENEKOVI. Kromě toho se Atlan dozví, že Julia se nachází v glassitovém bloku v SZ-2. Protože v tomto sektoru se ztratilo mnoho Solánců, vezmou si Atlan a Hellmut s sebou oddíl Ferratů. V sektoru je skupinka napadena bytostí, která může vytvářet silné gravitační pole.

Poté co Atlan tvora s posledními silami vyřídí, je Julia se zachováním několika bezpečnostních opatření opět volná. Tyto opatření mají zabránit, aby Julii postihl amok při pátrání po Romeovi. Teprve po chvíli se objeví roboti SENEKY a zataví jí opět do glassitu. SENEKA varuje, že spojení Romea a Julie by mělo za následek zničení SOL, a zakazuje další pokusy o osvobození obou robotů.

Tři Ferrati Bershter Figan, Panagya Astipp a Beskon Azzipp se podle Atlanových instrukcí starají o reaktivaci palubních továren. Aktivují továrny na oděvy, stravu a na speciální robotské hračky, které kdysi Julia během svého amoku vyřadila.

Atlan si v centrále všimne, že SOL už nemá žádné emocionauty. Když se na to zeptá Charta Deccona, ukáže mu záznam z lodního deníku, z roku 64 SOL:

Kvůli malému počtu obyvatel musí být na emocionauty školeni také neoptimálně vhodné osoby. Ve jmenovaném roce se udá emoční šok. Emocionauti pod SERT-helmami se zblázní a pokusí se loď zničit. Přitom utrpí těžký šok a už nikdy nemohou pracovat jako emocionauti. Mezi jinými spáchá i jeden ze dvou posledních trenérů se dvěma žáky sebevraždu.

Poté co SOL vysadí buřiče na jedné planetě, se aktivuje dimenzotransiční pohon. (Poznámka: spíše je tím míněn sextadimový pohon SOL).

Při pokusu loď zastavit, přijde poslední trenér Barlou Parlaty o své schopnosti. Zastavení pohonu se podaří teprve Romeovi a Julii z centrál obou buněk SOL. Potom se roboti chtějí setkat, jsou ale na cestě zaliti do glassitu.

Po této epizodě spáchají oba poslední emocionautští žákové sebevraždu. Nové spuštění emocionautského programu se nikdy nepodařilo. SOL ztratila orientaci a přišla o možnost znovu navštívit známé planety.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál