SERT-helma

SERT je zkratka pro Simultánní Emocio- a Reflexní Transmisi.

Osoby s odpovídajícími vlohami a výcvikem jsou s pomocí SERT-helmy schopni předávat své pocity a myšlenky přímo do přístroje. Jsou tak schopni kosmickou loď nebo velkého robota (jako třeba Paladin) řídit přímo a bez časové ztráty. Obzvláště emocionauti a pocitoví mechanici jsou pro tuto činnost vhodní. SERT-helma se pokládá přímo na hlavu, přičemž jí zakrývá až do výše nosu.

Povzbuzen událostmi na stanici Temur, jmenovitě parapsychicky nadanou Lemurskou hvězdnou gardou a splynutím Mariuse Richarda Bogina s centrálním počítačem Tareku v dubnu roku 2422, vyvinul základy SERT-helmy Arno Kalup. Obdobné zařízení bylo běžné u řídících bloků lemurských velkopočítačů.

Aktuální data:
23.10.2021
1566 před NGL
34. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459510.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!