Perry Rhodan 852 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 852
Název:Ostrov mezi hvězdami
(Insel zwischen den Sternen)
Autor:Clark Darlton
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1977
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3585
Dobrodružství na Parxtorvu - sraz ztroskotaných
Hlavní postavy románu:

Atlan - nový velitel SOL se postará o změnu

Gucky, Ras Čubaj, Puukar a Mentro Kosum - návštěvníci a zajatci "ostrova mezi hvězdami"

Ronald Hennes - rodák z Terry projeví své poslední přání

Darx Verschion - velitel Hulkooů

Chelzamin, Jarzmir a Pollez - protivníci Hulkooů

SOL1), ve které Solánci stále hlasitěji požadují předání lodního velení, se během následování impulzů krystalu uprostřed roku 3585 dostane ke galaxii, která je pro svůj vzhled nazvaná Modré oko. Sedm milionů světelných let od Ganuhru a 1.3 milionů světelných let od Modrého oka je v intergalaktické prázdnotě nalezena 5.2 kilometru dlouhá, 3.9 kilometru široká a 3.7 kilometru tlustá, kupolovitá kosmická stanice. Se space-jetem přistanou na stanici Mentro Kosum, Gucky, učitelka v mateřské škole Delia Benjamin a technik Weran Putzag, dva Solánci, a sto padesát let starý, ještě na Teře narozený, na smrt nemocný Ronald Hennes, kterého Atlan na jeho poslední přání na tuto akci pustil. Choolk Puukar, který cítí přítomnost Hulkooů, je o něco málo později následuje s Rasem Čubajem.

Ve stanici se nachází 3500 Hulkooů, kteří o dva měsíce dříve kvůli poškození pohonu s KYLÖXem nouzově přistáli na opuštěném vnějším strážním postu PARXTORV. Protože lékař Careen-Dhoor, který dříve sloužil pod Xehmer-Naadem2), cizince pozná, nechá velitel Darx-Vernschion nasadit nově vyvinutou parapast, kterou chce ochromit schopnosti mutantů. Hulkoové zajmou vetřelce a zahalí stanici do energetického štítu. Atlan nabídne, že pro Hulkooy přivolá pomoc z galaxie Barxöft, jak Modré oko nazývají. Protože ale odmítne požadavek Darx-Vernschiona vzít na palubu SOL 3500 Hulkooů, dochází k válce nervů mezi oběma veliteli.

Mezitím ale Bautokové Chelzamin-Neben, Jarzmir-Neben a Pollez-Mitten naváží tajně kontakt s vězni a pokusí se jim pomoci. Tři příslušníci dlouhožijícího, vícepohlavního, reptiloidního pomocného národa Císařovny z Thermu už před tři sta lety ztroskotali na PARXTORV, poté co jejich loď zničili Hulkoové, a až doposud se před Darx-Vernschionem skrývali. Ronald Hennes, který se krátce po přistání oddělil od svých druhů, je o něco málo později přiveden Hulkooy do vězení a zemře. Polez pronikne do rozvodné centrály, překvapí ho při tom ale jeden Hulkoo, a podaří se mu zničit ovládání energetického štítu. Reginald Bull nyní zaútočí s pěchotou SOL na stanici a osvobodí vězně. Loď Hulkooů bude přitom zničena. Puukarův požadavek všechny Hulkooy zabít, ale Atlan rezolutně odmítne. Se třemi Bautoky na palubě pokračuje SOL v letu do Barxöftu3).

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál