Atlan 596 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 596
Název:Narodův sen
(Narods Traum)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Dobrodružství SOL / Hidden-X
« AT 595 • chronologicky • AT 597 »
Vydáno poprvé:7. března 1983
Vydáno v češtině: -
Čas děje: září 3807
Lodní deník SOL - 7. vyprávění

Breckcrown Hayes objeví při listování lodním deníkem SOL náhodně zprávu Naroda, kterou psala Magnidka Philippa van Leeuw:

V roce 114 SOL vládne nad lodí už šest let High Sideryt Tenho Waibnost. Protože se posledních letech stále více vyskytují mutace, nechá Waibnost uspořádat první lov na monstra. Lovu se zúčastní Ahlnate Narod, který stále vnímá obrazy paralelního světa, ve kterém na SOL došlo k pozitivnímu vývoji. Lov ho na nejvyšší míru šokuje. Mutované dítě Skrempeleck zemře v jeho rukou.

Vrátí se zpátky k Magnidce Philippě van Leeuwě, která ho tajně podporuje. High Sideryt Tenho Waibnost je zastřelen Magnidem Bellogem, který byl vybrán za nástupce. Bellog postupuje ještě tvrději proti Buhrlům a Monstrům. Narod nakonec otevřeně protestuje proti Bellogovi, ztroskotá ale kvůli své slabé přesvědčivosti. Philippa van Leeuw mu pomůže se ukrýt. Narod pomůže šesti Buhrlům, kteří mají být zastřeleni, protože mu poskytli útočiště. Ve svém starém úkrytu zanechá poselství pro Leeuw, ve kterém popisuje své stále intenzivnější sny. Chce v budoucnu stále více snít, což mu má zpomalit stárnutí. Magnidka zapíše zprávu o Narodovi a jeho snech do lodního deníku SOL.

Narodův sen:

Půl roku po startu SOL jsou Solánci neklidní. Gavro Yaal a Cleton Weisel poznají potřebu planet a spojí se s Joscanem Hellmutem a Bjo Breiskollem, kteří farmy SOL upravují na rekreační a zemědělské oblasti.

Dva roky po přijetí Kowalleků na SOL, přijme loď s Esperidy, Phlaphly a Theodamy další cizí bytosti, které zastupuje Douc Langur. Těhotná France Ivory a Bjo Breiskoll se chtějí vzít s požehnáním Perga Ivoryho. Ceremonii, které se chce zúčastnit dokonce i otec Bjoa Breiskolla Komty Wamman, má provést Cleton Weisel. Ceremonie je přerušena, když se narodí první vesmírný Buhrlo.

21 let poté, co se Breiskoll, Sternfeuer, Federspiel, Yaal a Hellmut nechali dobrovolně jako rezerva uložit do hlubokého spánku, existuje už 28 Buhrlů a 50 Polobuhrlů. Buhrlo Esther Vijar a první Polobuhrlo Corun Han Buhrlo vytvoří plán. Několik Polobuhrlů a další Soláci vytvoří skupinku Nových myslitelů, kteří více než ostatní Solánci touží po výzkumu.

4. října 3645 převezme cizí forma energie SENEKU a naruší mu pozitroniku. V roce 3650, 42 let po uvrhnutí do spánku, je Joscan Hellmut probuzen Cletonem Weiselem a Esterhanem Soeklundem. Zatímco se stará o SENEKU, ztroskotá žalostný pokus o převrat Elvina Gladora. 500 Nových myslitelů opustí s Doucem Langurem dobrovolně loď, aby na planetě Chircool založili kolonii. Hellmut vyžene energetickou bytost ze SENEKY a znovu ulehne do hlubokého spánku.

V roce 3700 se SOL přiblíží do umírajícího systému Crysalů a zachrání všechny Crysaly, kteří tam ještě žijí.

O čtyřicet let později opustí oblíbení Crysalové loď a založí kolonii. O čtvrtstoletí později provede SOL pod velením Percy Ivory experiment. Buhrlové vytvoří nakrátko bílou díru. Cleton Weisel, který se mezitím stal emocionautem, prožije experiment krátce před tím, než zemře sešlostí věkem.

V jednom protisnu spatří Narod, jak High Sideryt Amalmann II. nechá vzbouřené Solánce zemřít hladem v hangáru. Vinu za nepokoje hází na Buhrly, které tak vystaví hněvu Solánců.

Roku 3790 vytvoří 300 členů lodního velení s pomocí Buhrlů duchovní blok. Společně vycítí soustavu Pastička na myši, ke které chtějí odletět, aby pomohli zajatým lodím. Blok je zrušen, aby se kvůli této události probudili spáči.

V protisnu je Chart Deccon bezmocný, když se SOL dostane do moci tažného paprsku soustavy Pastička na myši.

Ráno 25. září 3807 skončí Breckcrown Hayes studium lodního deníku.

Aktuální data:
23.10.2021
1566 před NGL
34. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459510.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!