Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 597
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 597
Název:Planetární val
(Der Planetenwall)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Dobrodružství SOL / Hidden-X
« AT 596 • chronologicky • AT 598 »
Vydáno poprvé:14. března 1983
Vydáno v češtině: -
Čas děje: září 3807
HIDDEN-X zbrojí k poslednímu boji

Zyanerové se stáhnou a přenechají dimenzionální vřeteno Soláncům. Hyperfyzička Maginot Mernbek a její asistent Aprem Nungess, specialista na xenotechniku, jsou odpovědnými za jeho zkoumání. Vyslané sondy neukazují žádný rozdíl mezi časovým tokem mezi normálním vesmírem a Hvězdným mořem. Planety nejsou zaměřeny. Dvanáct světelných let od místa přechodu se nachází Flekto-Yn.

Pět křižníků má odletět do Hvězdného moře: GIRGELTJOFF (loď) pod velením Atlana, ULTRAHEXE s Bjo Breiskollem, FERNWEH s Joscanem Hellmutem, STERNLOK se Solanií z Terry a OSERFAN s Lytou Kunduran. Křižníky se objeví u slunce Průlez, ke kterému dimenzionální vřeteno směřuje.

Navzdory varování HIDDEN-X odletí svaz k Flekto-Yn. Lineární let je náhle přerušen, když se křižníky téměř srazí s planetárním rojem. Ten tvoří val kolem Flekto-Yn a dělá ho tak nepřístupným.

Šedesát planet se ukáže být obydlených. ULTRAHEXE se přiblíží k planetě Thalia, kde mikrovlnný vysílač vysílá naváděcí signál. Bjo Breiskoll, Maginot Mernbek a Aprem Nungess naváží u vysílače kontakt s rostlinou inteligencí, která se zformuje podle Nungessových vzpomínek do formy Vetreterky Drusky. Breiskoll nabídne přesunout Thali na jinou planetu, protože zde panuje jen stříbrné přítmí. Poté jsou Solánci pozváni na poradu Thali.

Mezitím zachytí Breiskoll telepatické varování před HIDDEN-X, které pochází od třetí moci. Během vyjednávání jsou Thali ovlivněny HIDDEN-X. Breiskoll, Sanny a Argan U zůstanou, zatímco ULTRAHEXE se na Breiskollův rozkaz stáhne do bezpečí. Trojice může s pomocí Drusky, která nabyla určité samostatnosti, uniknout, a dostane se ke svému shiftu TALLATA.

Ve vesmíru zasáhne moc, která Breiskolla kontaktovala a vyruší vliv HIDDEN-X na šedesát obydlených planet, takže jejich obyvatelé mohou prchnout s kosmickými loděmi. Potom křižníky zaútočí na planetární val. Moc přitom přesune planety, takže těžké planety vytvoří slunce a malé planety zaujmou oběžné dráhy kolem nich. Přitom ale křižníky ztratí kontakt s Thalií. Flekto-Yn se zahalí do ochranného štítu z hmoty z druhé strany.

OSERFAN má odvézt SOL zprávu o situaci. Přitom zaútočí HIDDEN-X a zničí dimenzionální vřeteno. Přeživší z OSERFANU jsou zachráněni ostatními křižníky.