110 - 119 NGL

3700 = 113 NGL

113 NGL

Jeden Aras vytvoří hybridy, takzvané Moiroidy. Jsou zabaveni a převezeni na Tahun; jedinou známou výjimkou je Lussi (PR 1094)

Na Duvallově hvězdě, Irriyarun II, Kortus 11, Z'ganak IV, Gheershonu a dalších planetách jsou spáchány krádeže, které ukazují na to, že má být postaven ilegální deformátor nulového času. Bully na případ nasadí dvojici Semiramis Carrefour a Purple Procter (T 349)

Na 37. obchodní výstavě sektoru Rigel ukradne ilusionista Thymidon úlomek sextagonia a přesune se na Artoqueho hvězdu; Carrefour a Procter ho sledují s BITT XVI (Synquar Bitt). Thymidon uzřejmí svůj plán (aktivace jím postaveného božího stroje); když zařízení aktivuje, je zničen (T 349)

Velké Magellanovo mračno: Chmaelierové vyvinou pilotované kosmické lety (PR 1072)

SOL: Tenho Waibnost je zastřelen Magnidem Bellogem, který se prohlásí za High Sideryta (AT 596)

asi 113 NGL

Na Ayshran-Ho je postaveno město Massengi (PR 1412)

Explorerský křižník zkoumá poblíž systému Atanus planetu Phoebe (Unalaq II) (PR 1495)

Arkonidská výzkumná loď objeví a zkatalogizuje systém Asheiton, který je později Karr-Bluesany přejmenován na systém Cuelaman (PR 1517)

kolem 113 NGL

Arkonidský psychoanalytik Hemos da Fhryd stojí na vrcholu své kariéry (PR 2025)

115 NGL

Na palubě SOL narozena Ursula Grown (AT 506)

117 NGL

Na palubě SOL narozen Sagoth Herlw (AT 500)

Aktuální data:
3.12.2021
1566 před NGL
33. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459551.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!