100 - 109 NGL

3687 = 100 NGL

101 NGL

Fórum GAVÖKu zakáže vývoz alkoholu ze systémů, které ho vyrábějí (T 263)

Po hádce kvůli téměř nouzovému přistání na Last Port a po pijáckém duelu s Clarou Hearnou se Mabel Nelson oddělí od svého bratra Guye a přejde na palubu latosské lodi LAYGÜZYCK (Ihün Kürikü), se kterou cestuje po Eastside (T 263)

HER BRITANNIC MAJESTY dodává obilí do kosmického bazaru LÜBECK. Guy Nelson uzavře ne zcela legální dohodu s nákladovým úředníkem Lotusem Heevenem (T 263)

LAYGÜZYCK přistane na Megatronu, kde se Latosané zotavují z konzumace pokrmů, které jim připravila Mabel Nelson. Ve staré arasské základně najde Mabel poukazy na aktivity Roberta a Kathryn Nelsonových z roku 2328. Poté loď Latosů odletí. Mabel Nelson navštíví loď OLGA a je Arasem Fathanem Arkem transmiterem přesunuta přes Düryiölüng na ÖzzÜly, kde se sejde s Tufan Tufanem, šéfem organizace a naoko vstoupí do jeho služeb (T 263)

Na Gatasu se Guy Nelson dozví o OLZE a přilétá na Özzüly. OLGA je vyklizena. Nyní abstinentní Guy založí s Kürikü exportní firmu s čajem (T 263)

102 NGL

Na palubě SOL narozen Malcish (AT 516)

Na palubě SOL narozen Nurmer (AT 506)

103 NGL

17. září

HER BRITANNIC MAJESTY přistane na Zemi. Mabel Nelson dostane pozvánku od Bullyho (T 267)

18. září

Guy Nelson pozná Tialtru „Molly“ Čubaj (alias Tialtru Gottwald) (T 267)

19. září

Nelson odmítne obchodní nabídku paranoičky Tialtry Čubaj; ta na něj poté spáchá neúspěšný atentát a naláká ho do DV-226‘699-XQ (T 267)

20. září

GAYT-COOR (Cheborparczete Rubimmort) vysadí Nelsonovi na údajně zakázané planetě, kterou nazve Beauty (Lady Hamilton I). Dostanou se na několik paralelních existenčních rovin, kde potkají své dvojníky (T 267)

21. září

Nelsonovi objeví Hathormaty a dorozumí se s počítačem, které je přesune na jejich původní rovinu existence. GAYT-COOR opět přistane. CheRubim identifikuje pravé Nelsonovi. Na Zemi je zatčena Tialtra Gottwald (T 267)

22. září

SULTAN SALADIN přistane na Beauty. Bully potvrdí vlastnické právo Nelsonových na planetu, kteří z ní udělají prázdninový svět pro děti (T 267)

104 NGL

1. ledna

Tekheter Nymunum-Kort, Palpyroňanka Ixty Finch-Tal a Galaneřanka Zibalya Hunter přijdou jako táboroví vedoucí na Beauty (T 275)

20. února

Na Beauty je vybudována transmiterová stanice (T 275)

5. března

Na Beauty se ztratí Nasiré a Hainu, Glennon Albiruum, Gijak, Nagan-Vruna a Waalkaana z Tábora 17 jakož i čtyřiadvacet dalších dětí z Tábora 3 (T 275)

6. března

Na Beauty zmizí 11 dětí z Tábora 11 (T 275)

7. března

Guy Nelson je Hanilo Nostradamusem nalákán do psionického labyrintu. S pomocí dětí z Tábora 17 je renegátní Segochem přemožen; poslední král Hathorů Horus uzavře bránu do labyrintu (T 275)


Svatba Zibalye Hunter a Guye Nelsona (T 275)

Na palubě SOL narozen Gallatan Herts (AT 506)

Na palubě SOL narozena Drana MacSachnet (AT 507)

105 NGL

GHAUNDWER: Jen Salik si vyrobí šachy a hraje je proti Quiryleinenovi (PR 1020)

7. září

Jen Salik aktivuje Mundochron, mrtvým Quiryleinenem společné vytvořené světočasového hodiny. Zařízení ho skoro zabije. GHAUNDWER dorazí do galaxie Linse/Nortur; Quiryleinen zaměří objemné časové pole galaxie (T 268)

Salik objeví lodní pluky a loděnicové světy; společně s Quiryleinenem prozkoumávají planetu Producent Jedna. Poté Salik doletí na planetu Anchyra, kde potká Syberberga. Dozví se o Taroku a objeví město Tlagalagh. Když se mu postaví Nauschtilym, je zachráněn Quiryleinenem a přemístěn na Tlagalagh. Tam může odrazit chaotarcha Taroka. Kvůli čas urychlujícímu efektu uplyne mimo Tlagalagh 250 let. Syberberg se rozplyne (T 268)

Narozena Takererka Delshura (PR 1277) Narozen syn Guye a Zibalye Nelsonových (T 275)

107 NGL

SOL: Tenho Waibnost se stává High Siderytem (AT 596)

Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál