110 - 119 NGL

3697 = 110 NGL

113 NGL

Jeden Aras vytvoří hybridy, takzvané Moiroidy. Jsou zabaveni a převezeni na Tahun; jedinou známou výjimkou je Lussi (PR 1094)

Na Duvallově hvězdě, Irriyarun II, Kortus 11, Z'ganak IV, Gheershonu a dalších planetách jsou spáchány krádeže, které ukazují na to, že má být postaven ilegální deformátor nulového času. Bully na případ nasadí dvojici Semiramis Carrefour a Purple Procter (T 349)

Na 37. obchodní výstavě sektoru Rigel ukradne ilusionista Thymidon úlomek sextagonia a přesune se na Artoqueho hvězdu; Carrefour a Procter ho sledují s BITT XVI (Synquar Bitt). Thymidon uzřejmí svůj plán (aktivace jím postaveného božího stroje); když zařízení aktivuje, je zničen (T 349)

Velké Magellanovo mračno: Chmaelierové vyvinou pilotované kosmické lety (PR 1072)

SOL: Tenho Waibnost je zastřelen Magnidem Bellogem, který se prohlásí za High Sideryta (AT 596)

asi 113 NGL

Na Ayshran-Ho je postaveno město Massengi (PR 1412)

Explorerský křižník zkoumá poblíž systému Atanus planetu Phoebe (Unalaq II) (PR 1495)

Arkonidská výzkumná loď objeví a zkatalogizuje systém Asheiton, který je později Karr-Bluesany přejmenován na systém Cuelaman (PR 1517)

kolem 113 NGL

Arkonidský psychoanalytik Hemos da Fhryd stojí na vrcholu své kariéry (PR 2025)

115 NGL

Na palubě SOL narozena Ursula Grown (AT 506)

117 NGL

Na palubě SOL narozen Sagoth Herlw (AT 500)

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál