90 - 99 NGL

3677 = 90 NGL

90 NGL

V severoaustralské Gazette vyjde krátký článek o Spic Sniderově komentáři v knize z roku 2399. Článek je přijímán s nedůvěrou (PR 261)

93 NGL

Obchodní válka mezi Kosmickou hanzou a Skokany má stále větší špatný vliv na drobné podnikatele (T 255)

Gruelfin: stoletá válka končí. Civilizace Cappinů téměř úplně zanikne. Olkonorané se stávají piráty (PR 1277)

94 NGL

Královský asteroid prolétá kolem Fairytale (T 232)

Na Marsu narozena Nasiré a Hainu (T 275)

Na Kamashi narozen glennon Albiruum (T 275)

Narozen Veslař Gijak (T 275)

Narozen Baalol Nagan-Vruna (T 275)

Narozen Pai'uhn K'asaltic Waalkaana (T 275)

95 NGL

Na palubě GHAUNDWERU nechá Salik Quiryleinena svázat houpací síť (T 268)

SOL: Philippa van Leeuw se stává Magnidkou. High Sideryt Denver mizí beze stopy (AT 596)

99 NGL

Obchod s máslem mezi Guyem Nelsonem a Ginghanery se nezdaří kvůli intervenci Kosmické hanzy. Roztrpčený Guy přilétá k howalgoniové planetě Gulpur, domluví se s tamní kolektivní inteligencí a dostane náklad howalgonia. Při letu na Lepso havaru HBM v globulárním hnízdě; George dorazí na vnější post Kosmické hanzy ve Westside na Mixturu (Glukosch VI). HBM se dostane do bezpečí díky Wedellu Gamlingovi, kterému ale Guy Nelson musí přenechat náklad howalgonia. Setká se s Czaczarem Hamiltonem (T 255)

Po opravách přilétá HBM na Lepso; Guy si půjčí od Adulha Riordana a Trimpina Glasklara peníze a odlétá na Gulpur. Wedell Gamling a Napoleon Emmenthal ho následují a dostanou ho pod tlak. Gulpur vyhlásí Kosmické hanze válku (T 255)

Hanzovní flotila (vlajková loď GOLDEN HIND (Hughes Brent)) se materializuje nad Gulpurem. Nelson donutí lodě k přistání, dříve se v něm rozpustí Gulpurovo howalgonium. Gamling a Emmenthal jsou zatčeni Guckym a Roiem Dantonem. Nelsonovi dostanou licenci pro obchod s Gulpurem (T 255)

SOL: čtyři roky po zmizení Denvera vyhlásí SENECA jeho nástupce (AT 596)

Aktuální data:
16.9.2021
1566 před NGL
3. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459473.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!