Ahlnati

Ahlnati jsou Bratři a sestry Třetí mocnosti uvnitř kastovního systému SOLAGu. Byli nazváni po pečlivém skladníkovi SOL, který v průběhu rebelie, která nastala po pádu Zloby SOL a přebírání moci SOLAGem, zabit pleniteli. Ahlnati nosili dlouhá, světle modrá roucha. Byla stejná jako to, které nosil Glador. V pozdějších letech proto mnoho členů kast došlo k myšlence, že oni sami ze svého středu vybírají High Syderita a přípo poté – ne-li dokonce předtím – volí Magnidy.

Byli to duchovní a učitelé SOL. Jejich úkolem bylo instruovat Ferraty při jejich úkolech. Kromě toho dohlíželi při kastovních obřadech a dbali nad dodržováním systému. Jednalo se o obřady, ve kterých je Elvin Glador poučoval o tom, jak mají vyzdvihovat jeho činy a ovlivňovat prosté Solánce. Jedním ze vzorů, o který se Glador opíral při vytváření této kasty, byli "Kněžky Vesty".

Aktuální data:
6.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459766.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál