Agentura pro mezihvězdná pátrání

z Databáze Multiversa
Detektivní agentura Rogera Marata, který ji založil; McKay se k němu přidal jako společník firmy. Během pěti let se původně dvoučlenná organizace rozrostla na agenturu s pěti sty stálými zaměstnanci a pobočkami na třech stech planetách.