A-koncept

A-koncept se skládal zcela nebo z části z lidského vědomí, které po průchodu Země Schlundem sice vstoupilo do ID, ale zůstalo aphilickým.

Kvůli své aphilické povaze představovaly tato vědomí nebezpečí pro ID. Došlo proto k pokusu izolovat je ve formě konceptů. Tento pokus selhal, protože A-vědomí nebyli schopni se mezi sebou spojit. Protože větší část lidstva krátce před vstoupením do ID znovu získala své city pomocí PILLE a A-konceptů proto bylo v hyperrezervoárech jen kolem stovky, došlo k tomu, že se A-vědomí v hyperrezervoárech ID se postupně rozptýlila.

Známý A-koncept

Aktuální data:
23.7.2021
1566 před NGL
28. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459418.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!