Perry Rhodan 896 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 896
Název:Buřič
(Die Meuterer)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:PAN-THAU-RA
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586
Opustili SOL – chtějí pomoci Perrymu Rhodanovi
Hlavní postavy románu:

Gavro Yaal – vůdce vzbouřenců na SOL

Dalaimoc Rorvic – multimutant bude mít dvojníka

Tatcher a Hainu – Rorvicův partner

Quebeq Gaidenbal – Rorvicův dvojník

Bruilldana – královna Anskenů

Na Datmyr-Urgan, druhé planetě rudozlatého až tmavěžlutého slunce Urgan (Oko Urten) bojuje Anskenská královna Bruilldana ve městě Shak-gor-Thalif v královském turnaji, který se koná jednou za deset let, proti okřídlené malé královně. Protože je kvůli své specializaci na rozmnožování a emočním řízením neschopná boje, nechá se Bruilldana zastupovat svou bojovnicí, kterou psionicky ovládá. V krátké emoční zpětné vazbě své královnické aury, která je způsobována pachovými žlázami v psí-orgánech, naváže kontakt se svými před dávnými časy odvleklými dětmi1). Kvůli tomu vyhraje Bruilldana boj jen těsně. Pozná, že Anskenové potřebují novou úlohu, aby skrze ztrátu prestiže podmíněnou oslabením jejich psionické pachové stopy nezpůsobili rozpadnutí anskenské civilizace.

Na palubě SOL, která se s BÁZI skrývá v zaměřovací ochraně jednoho ze dvou sluncí soustavy, zpozoruje Tatcher a Hainu, že Dalaimoc Rorvic byl mezitím spiklenci vyměněn za svého dvojníka Quebeca Gaidenbala.

Jako delegáti Solánců opakuje Gavro Yaal a Joscan Hellmut Roii Dantonovi a Jentho Kanthallovi svůj požadavek na předání SOL Soláncům, ale První terranský rada prohlašuje, že takovéto rozhodnutí může padnout teprve po skončení expedice Perryho Rhodana. 12. listopadu 3586 je přijat Rhodanův radiogram, ale SENECA nemůže s konečnou jistotou zrekonstruovat zkomolenou zprávu. Protože Reginald Bull varuje před zbrklou akcí, zabere Yaal s třemi sty Solánci z pěchotního komanda SOL lehký křižník MONTRON a odstartuje na vlastní pěst k systému, ve kterém se mají nacházet Rhodanem jmenovaní insektoidi. Falešného Rorvica s sebou vezme jako svědka a omráčí ho. O něco později následuje Tatcher a Hainu MONTRON společně s pravým Rorvicem, kterého zpočátku považuje za Gaidenbala, ve space-jetu BUTTERFLY.

Ve stejnou dobu se přiblíží kosmická loď ÄOLA, která svým tvarem připomíná hvězdici s pět metrů dlouhým a osmdesát centimetrů širokými rameny, se 150ti Quin-Zwängy z galaxie Märgaten do soustavy Ansken. Quin-Zwängové jsou pokaždé rozděleni na pět sub-Zwängů, Woo-Sikhär, Dok-Sikhär, Uatt-Sikhär, Pasz-Sikhär a Dang-Sikhär a tím oloupeni o svou inteligenci ale zase jsou necitliví na šoky ze zmrazení a znovuoživení. Nyní se podbytosti opět spojí a vydají se splnit příkaz, který jim v Märgatenu udělli Quin-Zwängský Schäng. Před věky předkové Quin-Zwängů, Zachránci z Chamu-bal, z jedné dávno zapomenuté říše z pěti galaxií, se usídlili na malé planetě Sikhär-Barunt, poté co jejich domovskou planetu zničili loupeživí a vraždící Bo-Bohran-Bergesové. Po úpadku své civilizace objevili Quin-Zwängové znovu kosmické lety a na okraji své rodné galaxie Märgaten navázali kontakt s počítačovou civilizací, která se vyvinula z hlavní výpočetní centrály říše Chamu-bal. Tím se dozvědí o planetě Sikhär-Barunt, jejíž jádro se sestává z čistého howalgonia, tedy z oné oscilačně-stabilní koncentrace hyperbarie, kterou Quin-Zwängové označují také jako mezihmotu. Místo malé planety objeví Quin-Zwängové, jejichž život spočívá na bázi křemíku, jen prstenec trosek kolem druhé planety, a jako pilot fungující Quin-Zwang z Toorch-Märgaten-Schäng zachytí úlomek s největším obsahem Howalgonia. Doufá, že se v něm bude nacházet vědomí Zachránců z Chamu-bal.

Při přiblížení k Ninth Impression, jak Solánci nazvou planetu Anskenů, pozoruje posádka MONTRONU, že trosky Sikhär-Baruntu dočasně mění svou hmotu a že se převážně skládají z howalgonia. Bohužel nikdo na palubě nedisponuje novým poznatkem o howalgoniu, které Payne Hamiller nedávno, pokračujíce s výzkumy Arno Kalupa a Geoffryho Abela Waringera, učinil. Podle toho se u howalgonia jedná o pseudo-stabilní koncentraci hyperbarie. Část z něho strhne při vstupu do nadřazeného prostoru čtyřdimenzionálně ukotvenou hmotu s sebou a při návratu jí opět vezme zpět. Aby tajemství systému Urgan odhalili, odlétá padesát astronautů MONTRONU s pěti výsadkovými čluny na planetoid Charlemagne, jehož maximální průměr činí šedesát čtyři kilometrů, a objeví ÄOLA.

Dalaimoc Rorvic, který Tatchera a Hainua krátce před tím katapultoval v záchranném torpédu do prstence trosek, pozoruje, jak se část pseudostabilní hyperbariové koncentrace Charlemagnu vyměňuje s cizí hvězdnou lodí do nadřazeného kontinua. Při svém návratu zachrání mutant padesát Solánců pomocí kulovitého pole z anti-hyperbarie. Přitom dojde k explozivní reakci s kosmickou lodí Quin-Zwängů, která je rovněž z howalgonia a tím i z pseudostabilní koncentrace hyperbarie. Kvůli opakovaným gravitačním změnám hrozí nyní, že se Charlemagne zřítí na Ninth Impression.

Mezitím je MONTRON, z jehož počítačů se náhle vymazala všechna data, tažným paprskem odtažen na Ninth Impression.

Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál