Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 900
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 900
Název:LAIRE
(LAIRE)
Autor:William Voltz
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 18 milionů let př.n.l. – 3586
Robot Mocných manipuluje hvězdnou říší
Hlavní postavy románu:

Laire - robot Mocných

Tork - robot, který Laireho prozradil

Kumor Ranz a Brozon Halv - dva Loowerové, kteří ukradli Lairemu hyperoko

Brener Scul - Anske, který Laireho přelstil

Perry Rhodan - Terranec se dozvídá Laireho příběh

V PAN-THAU-RA prozradí Laire Perrymu Rhodanovi a Atlanovi, že on byl oním řídícím elementem, který falešní Suskohni museli odvést do centrály1). Nakonec jim vypráví svůj příběh:

Loowerové2), kteří se účastnili budování Roje3), se dozvěděli, že téměř všechny ostatní národy budující Roj postihla degenerace a následně se stali bezvýznamnými. Vyvine se v nich proto traumatická obava z toho, aby jejich snaživá kultura nebyla ohrožena mocnostmi za materiálními zdroji. Rozhodnou se proto proniknout za materiální zdroje a provést preventivní úder. Několik pokusů a nalezení materiálního zdroje a projít jím, ale zkrachuje, protože Loowerům chybí vhodný klíč.

Nakonec odletí GOLSERZUR z planety Gaigstor k »Plošině«4), na které Laire4) čeká na první příjezd Ariolca, Bardioca, Ganerca, Kemoauca, Lorvorca, Murcona a Partoca4). Podporováni kuželovitým Torkem, robotem Plošiny, vstoupí Loowerové Kumor Ranz, Brozon Halv, Moden Sulk, Vahrden Ol, Kinert Gahn, Sylo Folg a Maner Huhm v masce nových mocný na obrovskou platformu, aby napadli Laireho. Pět Loowerů přijde o život, ale Kumor Ranzovi a Brozonu Halvovi se podaří ukrást Lairemu5) levé oko, které robotovi umožňuje orientaci v oblastech za materiálními zdroji6).

Loowerové ale zjistí, že oko umožní průchod pouze určitým materiálním zdrojem, takže ho Groden-Loran nechá zakopat na Zemi7). Na Alkyra II8) je vybudováno Devítivěžové zařízení, které poté zachycuje impulzy Oka, pokaždé když Sluneční soustava jednou za 226‘000 let dokončí oblet galaktického centra. Několik expedicí vedených Zdrojoznalci9) začíná mezitím s pátráním po vhodném materiálním zdroji.

Aby uniknul samotě, skryje se Laire, který byl kvůli ztrátě Oka vypovězen na tuto stranu materiálních zdrojů, v Bardiocově PAN-THAU-RA a pomůže nakonec Mocnému spórovou loď ukrást4). Laire a Bardioc ukryjí PAN-THAU-RA ve dvanáct světelných let velké galaktické turbulentní zóně10) a přivezou ze sousední sluneční soustavy11) na palubu několik set hmyzích potomků12), aby je s pomocí Noon-kvant zmanipulovali a udělali z nich otrocké národy pro Bardioca.

Když se Bardioc nevrátí ze setkání s ostatními Bezčasými4), rozhodne se Laire, který mezitím začal experimentovat s On- a Noon-kvanty, přesunout PAN-THAU-RA ze strachu před Kemoaucem po staletích do systému Torgnisch13). Jako Anskenové nazvané insektoidní bytosti si mezitím na palubě vybudovali malou civilizaci. Pokus o ukrytí PAN-THAU-RA v hyperprostoru se Lairemu podaří je zčásti, takže třináctina lodi zůstane čnít do normálního prostoru.

Robot se rozhodne mladou, vesmírem cestující civilizaci Wyngerů14), která sídlí na měsících systému Torgnisch, využít při pátrání po svém oku. Aby vývoj Wyngerů mohl řídit, vytvoří robot mýtus Všehokola a postará se tak o vzestup kněžské kasty Krynů. Následně byli vysílání Povolaní, aby pátrali po úkrytu ukradeného oka.

Po inspekční cestě do části PAN-THAU-RA čnějící do normálního prostoru, kterou Wyngerové nazvou Quostoht15) a ve které vystupuje jako LARD, je Laire přemožen Anskeny, které vede Brener Scul. Na Bledé hranici15) může robot své protivníky, kteří s jeho pomocí chtějí získat do Quostohtu, překvapit a zachránit se v části PAN-THAU-RA ležící v normální prostoru.

Když Perry Rhodan projeví naději, že by v kosmických hradech Bezčasých mohl nalézt informace o materiálním zdroji, který se kvůli zneužití PAN-THAU-RA stal nebezpečným, cítí, že je Laire svolný ke spolupráci. Robot dá Terrancům k dispozici pomocný člun spórové lodi. Společně s Rhodanem se také Plondfair vrací zpět k BÁZI, kde se Wyngerové společně s Demeter snaží připravit změny a s podporou Laireho pomalu odbourat mýtus o Všehokolu. Jako nového partnera si Laire zvolí bývalého K2-robota Augustuse16).