Perry Rhodan 870 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 870
Název:Plondfair, Povolaný
(Plondfair, der Berufene)
Autor:William Voltz
Cyklus:PAN-THAU-RA
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586
Je pochybovačem - postaví se moci Všehokola
Hlavní postavy románu:

Plondfair - mladý Lufke se stane Povolaným

Kossjarta - Plondfairova živitelka

Gainth - vysoce postavený Kryn

Payne Hamiller - vědecký velitel BÁZE

Demeter - Bohyně se dozví o svém původu

Harso Sprangohr - člověk Boyta Margora na BÁZI

14. června 3586 doráží BÁZE do Čušiku, velké, dvě stě tisíc světelných let velké spirálovité galaxii s průměrem hala tři sta tisíc světelných let. Payne Hamiller, který na Demeteřin čas trávený s Roiem Dantonem pohlíží s vzrůstající žárlivostí, cítí, že vliv Boyta Margora ochabuje1). Když paratender Harso Sprangohr2), kterí si toho všimne, chce mladého vědce obvinit ze zrady Margora a následně zabít, objeví se náhle Demeter a Sprangohra zastřelí. Hamiller zamaskuje Sprangohrovu smrt jako sebevraždu. Analýza videohovorů mezi dvěma kapkovitými kosmickými loděmi ukáže velení BÁZE, že Dunja Varenczy, o které až dosud jen Hamiller ví, že je identická s Demeter, patří k vládnoucímu národu Čušiku.

Na planetě Kschur v systému Gurschin se mladý, vysoce nadaný voják, ultraenergik a nadprostorový senzibilátor Plondfair, se svými 1.71 metry nápadně vysoký Wynger z kmene Lufkenů, dozví, že se mu dostalo cti být Povolaným, ačkoliv bez zjevného pochybení jedná přesně podle řádu Všehokola. Podle něj jsou Wyngerové, kteří svou galaxii nazývají Algstogermaht, rozděleni do kmenů, jejichž členové vždy musí plnit určitou úlohu, Lufkenové jsou válečníci, Beltenové umělci, Zorbenové obchodníci a politici, Doprerové astronauti a inženýři, Agolpherové vědci a filozofové, Grysenové zemědělci a chovatelé dobytka. O Povolaných je známo jen to, že jsou odvezeni do systému obrovského žlutočerveného slunce Torgnisch a po určité době se odeberou na jeho jedinou planetu, na obří svět o průměru 646‘380 km Välgerspäre. Na Plondfairův nátlak umožní vlivný Gainth, příslušník Krynů, kněžské kasty, že Kossjarta, matka mladého Lufkena, která se při nehodě těžce zranila, může doprovázet svého schovance do systému Torgnisch, aby tam Všehokolo požádala o své uzdravení. Ačkoliv Povolaný a pomoc hledající musí obyčejně cestovat ke Všehokolu v různých lodích, smí Kossjarta a její syn společně letět do systému Torgnisch v Krynské lodi 4-BIRSCHOR, která je šest set metrů dlouhá a jejíž kulovitá záď má průměr pět set metrů. Wyngerské lodi odebírají z nadřazeného kontinua pomocí vnitřně energeticky neutrálních čerpadel, takzvaných paranulopolových koridorů, hyperenergii, kterou odvádějí do pohonného ústrojí, kde jako vysoce koncentrovaná energie směřuje do uměle vybudovaného n-dimenzionálně neutrálního nulového pole. Následně kontrolovaně uvolňovaná hyperenergie vytváří nulově přepjatou zónu za zádí lodi, která vytváří zakřivení normálního prostoru, což způsobuje nepředstavitelný tlak, takzvaný paraposun, který pohání loď kupředu. Vedle Plondfaira a poutníků se také Gainth sám účastní letu do systému Torgnisch.

Když 4-BIRSCHOR dorazí k Wallzu, jednomu ze 47 měsíců Välgerspäru, sleduje Plondfair tajně 64 nemocných, které loď do systému Torgnisch přivezla, do zařízení chrámového města Toykoan, které je pro »přes Kolo chodící« nemocné první zastávkou na dvanácti měsíční dlouhé prosebné cestě. V chrámu, ve kterém bubny, efektní osvětlení, groteskní skulptury a barevný kouř cíleně navozují tajemnou atmosféru, nalezne důkaz svého podezření, že se za náboženskou ceremonií chození přes Kolo ukrývá diagnosticko-léčebná aparatura3). Plondfair je ale objeven Krynem, kterého Gainth po něm nenápadně poslal pátrat.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál