Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 871
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 871
Název:Centrum lži
(Zentrum der Lüge)
Autor:William Voltz
Cyklus:PAN-THAU-RA
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586
Plondfair, Povolaný - při pátrání po pravdě
Hlavní postavy románu:

Plondfair - Povolaný hledá pravdu

Gainth - Kryn

Payne Hamiller - vědec zapomene na Margora

Painoth - vůdce zlodějské bandy

Perry Rhodan - SOL se přibližuje ke svému cíli

Ganerc-Callibso a BULLOC - Bezčasý vyřazuje čtvrtou inkarnaci

Na svém útěku před Kryny se Plondfair dostane do skrýše skupiny zlodějů a vyřazených z kmenů, které vede Agolpher Painoth. Protože se Plondfair o Välgerspäre a náboženství Všehokola zajímá, odlétá s ním Painoth ve svém tří set metrů dlouhé, prastaré lodi 7-GARSCHÄR na měsíc Bostell, na kterém se zdržuje starý Belte Vyrskor. Na Blostellu zjistí Plondfair a Painoth s pomocí velitele 7-GARSCHÄR, Doprerse Maithoa, že Vyrskor, kterého zatkli Krynové, je hlídán v centrální nemocniční stanici. V opilecké a zábavní čtvrti Quaist vyprovokují Painoth a Maitho bitku, kvůli které je Plondfair převezen do centrální nemocniční stanice. Když ho tam lékař, který patří do Painothovi skupiny, odvede k Vyrskorovi, vysvětlí Lufkenovi, že jeho organizace cíleně pátrá po významu »Povolání«.

Vyrskor mu vypravuje o jednom Povolaném, který byl před mnoha lety společně s dalšími vyvolenými po pobytu na Välgerspäre odvezen ke zvláštnímu objektu ve vesmíru, který je vidět jen z určitého úhlu. Když loď krátce před svým cílem havarovala, skryl se Wynger v troskách, zatímco byli ostatní trosečníci zachráněni. Později byl zachráněn několika Doprerny a odvezen zpět na Wallzu, kde potkal Vyrskora. Starý Belte je přesvědčen, že Välgerspäre je jen mezistanicí, která Povolané připravuje na jejich skutečný úkol. Kromě toho věří, že neznámá moc Wyngery manipuluje, protože zjištění pravdy by mohlo vést ke zhroucení wyngerské civilizace.

Následujícího dne opouští Plondfair kliniku, Maithoův starý robot Kumpfai ho odvede ke Painothovi a velitele 7-GARSCHÄR, a oznámí jim, co se dozvěděl. S příslibem, že se s nimi spojí, kdyby se z Välgerspäre vrátil, opustí Plondfair Painotha a vyhledá úřad Krynů na Blostellu. Když se cestou zastaví před starou bránou ze dřeva, pro Wyngery zcela netypického materiálu, vypráví mu starý kněz Beraik, že tento pomník údajně pochází od Suskohnů1), legendárního kmene velice velkých Wyngerů, z nichž se většina stala Povolanými. Zatímco Plondfairovi pln hrdosti ukazuje cizorodé poklady chrámu Blostellu, prozradí mu Beraik, že kdysi v Algstogermathu existoval ještě jeden veliký národ schopný kosmických letů, ale Všehorada rozhodla, že jen civilizace Wyngerů bude dále budována a zachována. Poté co se Beraik vzdálí, je Plondfair překvapen při průzkumu chrámového záření a zatčen jako domnělý chrámový zloděj. Lufken řekne, že je Povolaný, ujišťuje, že se ze starosti o Kossjartu oddělil od ostatních Povolaných, a tvrdí, že na Blostell odletěl jen proto, aby tam v chrámu čekal na přílet své matky. Haraigh, velitel Krynského úřadu na Blostellu, informuje Gaintha. Ačkoliv ten v rozhovoru s Plondfairem bezpečně pozná, že mladý Lufke svého činu v žádném případě nelituje, postará se o to, aby byl Plondfair odvezen na Starscho, na dvanáctý měsíc Välgerspäru, na kterém se Povolaní shromažďují2).

V BÁZI přijde Payne Hamiller kvůli odloučení od Boyta Margora o své vědomosti o Demeter a jejím původu. Hamiller a Jentho Kanthall se rozhodnou prozatím nenavazovat žádný kontakt s obyvateli Čušiku a místo toho vyslat pomocný člun k místu, na kterém se má nacházet útvar zvaný PAN-THAU-RA. Kvůli vyřešení možných konfliktů s obyvateli cizí galaxie se má letu účastnit Dunja Varenczy.

Mezitím dorazí do Čušiku také SOL3). Zatímco Perry Rhodan a jeho přátelé doufají, že v galaxii najdou PAN-THAU-RA, věří Solánci kolem Joscana Hellmuta a Gavro Yaala, že jim zde bude generační loď předána.

SOL následuje sféra BULLOCA4) a loď Ganerc-Callibsa5), který chce Perrymu Rhodanovi pomoci při pátrání po PAN-THAU-RA. Bezčasý se bez zřejmého motivu rozhodne čtvrtou inkarnaci zničit, protože se chtěla SOL pomstít. Kvůli mlze negativní psionické energie, kterou BULLOC vyšle vstříc Ganer-Callibsovi, který před ní unikne jen díky vytvoření časoprostorového vakua, musí inkarnace svou sféru oslabit tak moc, že ztuhne do pevné formy a uzavře jí. Zatímco se sféra smršťuje, aby se přeměnila v maličkou černou díru, pozoruje Ganerc-Callibso bleskový výboj psionické energie6). S jistotou, že SOL už nic nehrozí v dosažení cíle, pokračuje Bezčasý ve svém letu7).