Perry Rhodan 869 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 869
Název:Den nestvůry
(Die Tage des Ungeheuers)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:PAN-THAU-RA
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586
BÁZE na rozcestí - je podniknut zoufalý pokus
Hlavní postavy románu:

Jentho Kanthall - velitel BÁZE podnikne těžký krok

Dargist - nestvůra dává ultimátum

Roi Danton - nejvyšší Terranský rada nechává svůj úřad na holičkách

Demeter - sleduje svůj vnitřní hlas

Segun Bahrajn - velitel BAIKO

4. května 3486 odstartuje Roi Danton s křižníkem imperiální třídy BAIKO, kterému velí Segun Bahrajn, ze Země k BÁZI, která se nachází padesát tisíc světelných let nad centrem Mléčné dráhy. Ačkoliv je mu jasné, že Danton odletěl jen kvůli Dunje Varenczy, radí poradce Juliana Tifflora, Vario-211 Henry, Prvnímu Pozemšťanovi, aby veřejnosti oznámil, že nejvyšší Terranský rada opustil Zemi, aby vyřešil aktuální problémy na BÁZI.

V BÁZI se Jentho Kanthall, který chce Dargista přesvědčit o vládě aphiliků nad nosnou lodí, 5. května 3586 jako bývalý zástupce Trevora Casalleho1) podrobí kondiciování, při kterém je imitováno aphilii vyvolávající záření Medaillonu2). Je přitom použit starý aphilický program k přeprogramovávání imunních, jehož podklady získal Augustus. Protože ale proměna v aphilika neproběhne dokonale, ponechá si Kanthall, který si nyní říká »Světlo pole«, schopnost normálně cítit, a hodlá proto Dargista ošálit, když část posádky BÁZE s pomocí hypnózy přemění v pseudoaphliky. Walik Kauk, Payne amiller a Kershyll Vanne nepochopí ale Kanthallův úmysl a spojí se 8. května s Neffem Crooperem a ženami a muži z Odboru T, které ještě nezasáhlo Kanthallovo kondiciování, aby pronikli do kosmické lodi na horní vyoblenině centrální části BÁZE.

Ve stejný den dorazí Roi Danton s BAIKO k BÁZI, je mu ale odmítnuto přistání a dokonce na něj střílí.

Aniž by si toho sama byla vědoma, uvolní Demeter - Dunja Varenczy, která má pocit, že jí ovládá nějaké daleké vábení3), 10. května členy »Brigády čisté práce« pomocí svého osobního vyzařování z pouta aphilického kondiciování a zkříží tak neúmyslně Kanthallovu strategii, který chce oklamat Dargista. Kauk, Hamiler a Vanne začnou ve stejný den s plánovaným útokem, poté co kolem sebe shromáždí dva tisíce osob. Demeter chce naproti tomu odletět s pomocným člunem k BAIKO, protože se cítí být něčím neznámým přitahována k Roii Dantonovi4). Musí ale prchnout před Dargistem a o něco později narazí na Dantona, který společně se Segunem Bahrajnem a čtyřmi muži v BX-32, malém, vejčitém pomocném člunu BAIKO, přistál na zenitové platformě centrálního tělesa BÁZE. Při dalším pronikání dál narazí Bahrajn a jeho muži na Walika Kauka a Augustuse, kteří se svými společníky narazili na Dargistovy bojové roboty. Pět mužů a dvě ženy z Kaukovy skupiny jsou zabiti, zbytek se podaří před roboty zachránit. Bezprostředně poté se na bojišti objeví Jentho Kanthall, a Kaouk po rozhovoru s bývalým vůdcem Terra-Patroly uzná jeho upřímnost.

Dargist, který se označuje jako velvyslanec »Pána«, vyzve nyní všechny členy posádky BÁZE shromáždit se beze zbraní na centrálním bodu, protože chce »Pole«, jak nosnou loď nazývá, předat aphilikům, »Pochodním čistého rozumu«. Když ale pozná, že už žádní aphilikové neexistují, se stroj, který byl vyroben parauzly z mnoha mikroelementů, sám zničí.

Bez Roie Dantona, který zůstal na palubě BÁZE, se BAIKO vrací zpět k Zemi5). BÁZE se po třicetihodinových opravných pracech vydá 12. května na cestu pryč a začne svůj dimesextový let do Čušiku.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál