Medaillon

Astronomická data:
Galaxie:Maelstrom hvězd, Ganuhr
Typ hvězdy:rudé slunce, později černá díra
Hmotnost:3x1024 t
Průměr:2.8 mil. km
Počet planet:1 / 2
Známé planety::
Goshmos Castle, Terra
Zdejší národy::
Terranci, Hulkoové, Mucierové

Rudé slunce Medaillon se původně nacházelo v Maelstromu hvězd a mělo jedinou planetu Goshmos Castle, který obývali Mucierové (Ohňoletci). Je třikrát hmotnější než Slunce a má průměr 2.8 milionů kilometrů. Kvůli její povrchové teplotě 4600 Kelvinů působí její světlo oranžově.

V roce 3460 byla Terra po útěku před Lary skrze Twin-Sol transmiter přesunuta do systému Medaillonu. Hyperzáření slunce, takzvaný Waringerův efekt, vyvolal během následujících osmdesáti let aphilii.

V roce 3582 padne celá soustava Medaillon skrze Schlund do Maelstromu a materializuje se v Ganuhru, poté co superinteligence ID veškeré obyvatelstvo Země s pomocí PILLE zbaví aphilie a vezme je do sebe. Na krátkou dobu je soustava Medaillon obsazena Hulkooy na rozkaz superinteligence BARDIOC.

V listopadu 3584 je dokončen Plán dokončení:

Slunce Medaillon a Kobold ve Sluneční soustavě se přeměnili na černé díry, a Terra byla společně s Měsícem vzniklým dimenzionálním tunelem přemístěna do Sluneční soustavy. Poté co byli Ohňoletci evakuováni, byla planeta Goshmos Castle přeměněna na EDEN II a stala se novým domovským světem ID a konceptů.

Aktuální data:
1.8.2021
1566 před NGL
36. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459427.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!