Perry Rhodan 903 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 903
Název:Zdrojoznalec
(Der Quellmeister)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586
Flotila Loowerů - na stopě materiálního zdroje
Hlavní postavy románu:

Pankha-Skrin - Zdrojoznalec Loowerů

Burnetto-Kup, Kerm Tzakor a Basir Fronth - podvelitelé Kairaquoly

Nistor - robot Zdrojoznalce

Vajlan - technocítič Zaphoorenů

S osm set metrů dlouhou RIESTERBAAHL, vlajkovou lodí své flotily Kairaquola, tvořené 38 loděmi, pátrá loowerský Zdrojoznalec Pankha-Skrin materiální zdroj, ke kterému pasuje Laireho oko. Tři symboly dokazují Pankha-Skrinovi, že se blíží svému cíli. Zaprvé je to pulzování jeho Zdrojodomku, Skri-martona, půlkulovitého, pět centimetrů vysokého orgánu na Loowerově hlavě. Za druhé hypersignály, které ukazují, že perioda aktivit rytmicky pracujícího zdroje je dvacet tři hodin a osmnáct minut, stejně jako časový interval vybíjení loowerských Devítívěžových zařízení. Za třetí to jsou neobyčejné vlastnosti kosmu. Zdrojoznalec ale nemůže objevit Kosmické hrady sedmi Bezčasých, kteří se podle loowerské tradice mají nacházet v blízkosti materiálního zdroje, a které obsahují důležitá přídavná zařízení, bez kterých nelze Oko použít.

Když se RIESTERBAAHL s nepořízenou vrací ke Kairaquole, je sledován cizí lodí. Pankha-Skrin seznámí Burnetto-Kupa, velitele GONDERVOLDU, se svým Helk Nistorem, jehož tělo má formu sedmnáct metru dlouhého a 7.5 metru širokého válce, který disponuje vlastním transičním pohonem a vedle Zdrojoznalce jako jediný zná polohu materiálního zdroje. Zatímco Burnetto-Kup má Helk odvézt k úkrytu Oka, chce se Pankha-Skrin dozvědět více o svých pronásledovatelích, protože věří, že tak nalezne kosmické hrady. V okamžiku, kdy Hergo-Zovran předává souřadnice Oka, je RIESTERBAAHL napaden 75 cizími kosmickými loděmi. Ačkoliv ostatní loowerské jednotky vlajkovou loď chrání, cizí roboti unesou Zdrojoznalce.

Protože po boji je už jen GONDERVOLD schopen dalekého letu, zůstane větší část loowerů na planetě pojmenované Erskriannon (Moudrost Zdrojoznalců)1), zatímco loď Burnetto-Kupa odletí k Mléčné dráze. 4. prosince 3586 vletí GONDERVOLD do Mléčné dráhy a je objeven několika terranskými loděmi, než se mu podaří navázat kontakt s Loowery na Marsu2).

Roboti mezitím odvezou Pankha-Skrina ke skoro osmdesát kilometrů velikému asteroidu, na kterém je umístěno kromě přistávacích platforem mnoho ostrých kuželovitých staveb, mezi kterými dominuje osm 600 metrů vysokých věží. Přelidněná stanice je obývána Zaphoory3), které jí nazývají »Velký hostinec«.

Zaphoorové, humanoidní bytosti, kteří disponují kvůli mutaci dodatečnými hlavami, končetinami, oky nebo vykazují další odchylky, jsou roztříštěni do mnoha bratrstev, společenství, kohort, partají a frakcí, které jsou v permanentním sporu. Pankha-Skrinovi únosci jednají na příkaz Boronzota, obrovského velkopána Bratrstva obhájců Zaphoorů, který ve Zdrojoznalci vidí nového »Hostinského«. Při přepadení se ale šikmooké Salsaparú, která vede Bratrstvo nezávislých žen, podaří získat Pankha-Skrina do své moci. Při rozhovoru s trojokou Zphoorkou pozná Loower, že se nachází na Murconově kosmickém hradě.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál