Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 911
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 911
Název:Helk Zdrojoznalce
(Der Helk des Quellmeisters)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1979
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586
Hon na Boyta Margora, mutanta z Gäa
Hlavní postavy románu:

Boyt Margor - Gäajský mutant nalezne cizí svět

Julian Tifflor - První Pozemšťan hraje na čas

Vavo Rassa a Rayn Verser - dva siganští technici

Nistor - Helk Zdrojoznalce

Goro - agresivní paratender

Koncem prosince 3586 se Boyt Margor1), který mezitím disponuje pěti hyperskrýšemi o průměrech osmnácti metrů a jednou velkoskrýší, distančním skokem přesune ke svému paratendrovi Hamanu Gherölovi, který byl na Marsu zajat v devítivěžovém zařízení Loowerů. Nařídí muž spolknout atomovou mikrobombu, kterou má být věž zničena, musí ale ve stejném okamžiku prchnout před paralyzujícími paprsky psí-neutralizátoru.

Lank-Grohan a Goran-Vran objeví bombu v Gherölově těle a odstraní ji. Protože je Hergo-Zovran definitivně přesvědčen, že Margor vlastní Lairovo oko, pošle Goran-Vrana jako velvyslance společně s rodinou Hamana Gheröla s ALTHEUTIN k Terrancům. Na Zemi delegaci přijme Ronald Tekener a Jennifer Thyron.

Na útěku se Margor dostane na neznámou, Zemi podobnou planetu. Protože už během dislokačních skoků navštívil už osm jiných světů, na kterých hledal nové paratendry, zdroje nebo zásobovací základny, dá této deváté planetě nejdříve jméno Jota. Protože její atletičtí, z Terranců pocházející obyvatelé zareagují neobyčejně agresivně, nazve je Margor podle muzického výrazu »tempestoso« Tempestery a jejich svět Jota-Tempesto. Tempesterové, jejichž výbuchy násilí se objevují v určitém rytmu, se zdají být příslušníci totemu »tancující panny« a vykazují nápadnou afinitu k psychodám nalezených Margorem2). Goro, Brok, Arta, Ming, Lob a Parm se stanou Margorovými paratendry, nazvou Margora »nositelem totemu«, a jsou umístěni do velkoskrýše, jejímž šéfem je Lee Mandrian.

Okamžitě po příchodu zaútočí Tempesterové na další dva paratendry a zraní je, takže Margor musí oba muže distančním skokem přenést na Delta-Tansor, bývalý terranský koloniální svět. Protože si z hospodářského koordinátora Delta-Tansoru udělá svého paratendra, může mutant využívat zdroje ledové planety.

Ačkoliv vypadá jako dvacetiletý, vysvětluje Temperster Goro Baye Gherölové3), že jsou mu teprve tři roky. Aby tajemství Tempesterů a jejich sporadickým výbuchům agrese přišel na stopu, přenese Margor Gora, parafyziologa Guntrama Perese, šéfa skrýše 7 Clause Pollaga, šéfa skrýše 6 a dva další paratendry na Jota-Tempesto. Následně mutant krátce za sebou vytvoří tři nové hyperskrýše, které se spojí do nové velkoskrýše 2. Protože má sloužit jako ubytovna Tempesterských paratendrů, ale zároveň také jako vězení, umístí sem také Bayu Gheröl.

Mezitím nechá Julian Tifflor před dvěma dny dorazivší GONDERVOLD4) odtáhnout k Absolutní stanici ORG-Z 12 DUCKO, aniž by její posádku informoval o přítomnosti jiných Loowerů ve Sluneční soustavě. Na Elene Ripardem vedené Absolutní stanici, 725 metrů velkém a 112 metrů vysokém disku ležícím v prstenci Saturnu, se zdržují dva Siganci Vavo Rassa a Rayn Verser, kteří již za okupace Mléčné dráhy Lary5) patřili k posádce tehdy nikdy neobjevené kosmické stanice. V rozporu se svými na přísných mravech a tradicích lpících krajanech, je 101.22 milimetrů vysoký Vavo Rassa vysloveně nenasytný a ožralý.

Helk Nistor oznámí Tifflorovi a ostatním Terrancům, že je ochoten jednat, ale pokusí se je přesně podle programu Pankha-Skrina zmást, zatímco decentralizuje segmenty ORG-Z 12. U Nistora nepochodí ani Ronald Tekener a entelechii ovládající xenopsycholog Ferengor Thaty.

Od svého paratendra Van Renekkona, terranského radu pro výuku a umění, se Boyt Margor dozví o GONDERVOLDU. Protože chce, pamětliv zkušenosti se Saque-Kmh-Helk6), Nistora získat do svého vlastnictví, přejde s pěti Tempestery do stanice DUCKO. Tam si jich všimnou Vavo Rassa a Rayn Verser. Oba Siganci spustí okamžitě alarm, ale Margor unikne se svými dvěma paratendry. Ostatní Tempestrové se vzájemně zabijí při propuknutí paniky.

Po této události vyvine Julian Tifflor plán na oslabení Boyta Margora pomocí Nistoru.