Perry Rhodan 904 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 904
Název:Murconův hrad
(Murcons Burg)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586
Zdrojoznalec v říši Zaphoorů – pronásledován bratrstvy
Hlavní postavy románu:

Pankha-Skrin - Zdrojoznalec je pronásledován

Salsaparú, Boronzott, Garlotta a Zulmaust - velitelé Zaphoorů

Vajlan - Technocítič

Pankha-Skrin se dozví, že Zaphoorové jsou potomci intergalaktických národů, které Murcon jako hosty pozval do svého hradu a oni se tam usídlili1). Protože neovládají techniku kosmického Hradu, doufají, že skrze Loowera, ve kterém vidí hostitelské schopnosti Murcona, se jim podaří osvobodit se z tísně přelidněného asteroidu.

Pankha-Skrin uprchne ze Salsaparúřina zajetí a dostane se do podzemí hradu. Tam potká tajemného ducha, který se živí duševní trýzní2), narazí na slepé Zaphory pod vedením Zullmausta, kteří se orientují s pomocí ultrazvukových reflexů, a vyslechne Arqualova a Irrit, kteří se svými družinami hromomistrů, skalojedlíků a stopařů jako první přišli do Velkého hostince a jejichž duchové se zde stále ještě zdržují2).

Mezitím poskytne Salsaparú Vajianovi, veliteli Technocítičů, průchod svou říší. Jen malé bratrstvo Technocítičů je ještě schopno obsluhovat alespoň některá technická zařízení Hradu. Kontrolují také robotské lodi, které sami mohou opustit bezprostřední okolí Hradu.

Když se Zdrojomistr se slepým Zaphoorenem Signardem vydá na expedici do hlubin Hradu, přemohou ho lidé Vajiana. Ti ale brzy padnou za oběť oddílům Boronzota, ale roboti, které Technocítiči krátce před svou smrtí stačili přivolat, zabijí Boronzotovi muže.

Pankha-Skrin unikne, dostane se do komunikační centrály a pomocí reproduktorů skrytých v celém Hradu přivolá vůdce bratrstev a dalších spolků k setkání, aby společně vyřešili neodbytné problémy. Když ale Zaphoorové pokračují v potyčkách mezi sebou a začnou znovu honit Loowera, pokusí se on sám prchnout do hlubin Hradu, a narazí tam na kulhajícího Tantha3), do jehož ochrany a vedení se svěří4).

Aktuální data:
18.5.2022
1565 před NGL
24. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459717.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál