Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 876
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 876
Název:Svět LARDU
(Die Welt des LARD)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:PAN-THAU-RA
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586
Žijí v Quostohtu - pod příkazem LARDU
Hlavní postavy románu:

Tarmair - "posměváček" z Quostohtu

Cainstor a Prentach - dva Wyngerové, kteří mají kacířské myšlenky

Raylto - Tarmairův sluha

Nabalik - Zorbka

Na zvláštním místě Quostoht, který je permanentně ozařován z devíti bodů na obloze, žijí Wyngerové bezstarostně pod diktátem tajemného LARDU. Aniž by se jasnost oblohy nějak měnila, je čas denních aktivit pravidelně rozdělován na fáze zotavení a suquhaira (konec práce). Materiální potřeby Quostohterů jsou naplňovány plně automatickými zásobovacími centry. Děti jsou, jakmile projeví první myšlenku, odděleni od svých rodičů a odvezeni do dětské země, kde mezi sebou vyrůstají, než dosáhnou potřebného věku, aby si zvolili zaměstnání. Quostoht je kolem dokola obklopen horami a rovnými stepmi. Prach z nich stoupající je odváván do nekonečné nicoty, ve které selhávají motory všech vozidel. Maximální výška, které mohou Quostohtové se svými kluzáky dosáhnout, je pět set metrů nad vrcholkem nejvyšší hory.

Třicet dva let starý Wynger Tarmair patří k »Posměváčkům«, tajnému oddílu LARDU, kteří hlídají ostatní obyvatele Quostohtu a dávají pozor na podezřelá slova, za které považují například jména Gurshin1), Tairo, Haiquara, Kschur1) nebo Xain2). K základnímu učení LARDU, které Posměváčci musí chránit, patří, že neexistuje žádný jiný svět mimo Quostohtu. Jako služebník stojí Tarmairovi po boku pytlovitý Asogene Raylto. LARD se s Posměváčky kontaktuje jen přes obrazovku a skrývá se přitom za symbolem trojúhelníku s okem. Jednoho dne dá LARD Tarmairovi příkaz všemi prostředky zneškodnit jeho starého přítele Cainstora jako škoditele. Hned poté upozorní Raylto Tarmaira na Dóm proslovů, ve kterém Cainstor právě veřejně hlásá, že ve starých legendách a písních je popisováno střídání dne a noci a existence hvězd, ze kterých kdysi předkové Quostohterů přišli. Následujícího rána varuje Tarmair starého muže a vyzve ho, aby své výroky veřejně odvolal. V poledne stejného dne ale starý kacíř Prentach v Dómu proslovů prohlásí, že Caistor se vydal pryč, aby nalezl cizince, kteří žijí v zemi za koncem světa. Tarmair odlétá poté se svým miskovitým kluzákem k pohoří ležícímu na západní straně města. Zde označují sloupy se symbolem LARDU hranice zakázané oblasti, která obklopuje Quostoht. Cainstora tu už ale nezastihne. O něco později ale Cainstor prohlašuje v Dómě proslovů, že v zakázané zóně objevil podzemní zařízení a v něm Wyngera, Wyngerku a nápadného cizince s měděnými vlasy. Tarmair ale Cainstorovu zprávu zesměšní, ale odmítne starce podle rozkazu LARDU zabít. Protože je poté vystřídán na postu Posměváčka a krátce na to je kacíř Prentach brutálně zavražděn, začne Tarmair pochybovat o LARDU a sleduje Cainstora, který chce znovu navštívit zakázanou zónu. Cainstor mu oznámí, že Asogeni není v žádném případě služebníkem Posměváčka, ale jako stvoření LARDU je mají za úkol hlídat, a že Tarmairova milenka Nabalik, nová Posměvačka, Prentacha nezabila, ale udělal to Asogene Raylto. Nabalik, která se krátce na to objeví, potvrdí Cainstorovu výpověď. Ačkoliv je rozhodnuta nadále následovat učení LARDU, je rozhodnuta, že Tarmaira ani Cainstora nezavraždí. Zatímco Tarmair Cainstora doprovází k jeskyni, která je přístupem do podsvětí, zavraždí Raylto Nabalik. Tarmair objeví mrtvolu, počká si na Asogena u vstupu do jeskyně, vyzve ho k řeči a nadává mu naplněn hněvem jako otrokovi LARDU. Když se na pytlovitou bytost podívá svým zlým okem, tak se zhroutí a rozteče. Tarmair následuje Cainstora do podzemní štoly a najde starce zcela vystrašeného z cizorodých běhajících a létajících strojů podsvětí.