Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 874
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 874
Název:Gravitační peklo
(Die Gravo-Hölle)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:PAN-THAU-RA
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586
Následuje strážce - a zažije chaos
Hlavní postavy románu:

Plondfair - Povolaný zažije gravitační peklo

Morgdähn - strážce z Välgerspäre

Karskem, Godfart a Kärsgäm - čtveřice starců z Laxau

Hytawath Borl a Demeter - zajatci na Välgerspäre

Ačkoliv si je vědom, že odpovědi na jeho otázky nalezne na okraji kondiciované zóny, vydá se Plondfair do jejího centra. Doufá, že bude moci zabránit Povolání a následnému školení jakož i odletu do vesmíru, když zabije Morgdähna. Lufke dorazí do Grotmeru a marně se tam snaží všechny, které Všehokolo povolalo o intrikách Krynů. Nakonec se objeví Morgdähn, který má Povolané odvést do dalšího školícího centra. Poté strážce, dva a půl metry velká, pytlu podobná protoplazmatická bytost, opět Grotmer opustí. Plondfair ho sleduje, ale brzy ztratí jeho stopu. Po návratu na Laxau musí Povolaný nejprve překonat vysloužilce Kärsgama, který zbavil Karskema, Godfarta a Krodvana jejich závislosti na hazardních hrách.

O dva dny později následuje Plondfair Morgdähna skrz propust valu, který obklopuje kvadratickou propadlinu Kermershäm a který vytváří nepravidelnosti v toku hyperbariových kvant vycházejících ze zdroje pětidimenzionální tíhové energie uvnitř Välgerspäru. Ve vodíko-metanovo-amoniakové atmosféře obří planety je Plondfair znovu ohrožován Kärsgamem, který ho sleduje v pancéřovém vozidle, ale objevení Morgdähna mladého Povolaného zachrání. Plondfair na strážce zaútočí, ale beztvará bytost je nepřekonatelná. Pokládá Plondfaira za veterána, který ho napadl z dlouhé chvíle, a nechá ho, daleko od propustě, svému osudu. Poté co mladý Lufke dvě dlouhé hodiny bez orientace bloudí nepřátelskou atmosférou Välgerspäru a už dávno ztratil všechnu naději, zavedou ho hyperenergetické impulzy k řídící stanici, ve které se právě v transmiteru materializovali Demeter a Hytawath Borl1). Také v této stanici se nacházejí bytosti podobné Morgdähnovi. Plondfair osvobodí Demeter ze zajetí robotů, kteří jí vyslýchají, a jeho vyprávění o procesech v systému Torgnisch vyvolají ve Wyngerce vzpomínku, že také kdysi byla jako Povolaná na Välgerspäre kondiciovaná. Společně oba Wyngerové usmrtí protoplazmatické bytosti transmiterové stanice a osvobodí Hytawatha Borla. Když se nyní Kerskem, Godfart a Krodvan přiblíží s pancéřovým vozidlem, které odebrali Kärsgamovi, vynoří se v transmiteru další Morgdähn. Plondfair na něj zaútočí, ale robot zabije tři starce a vezme Plondfaira, Demeter a Hytawatha Borla do transmiteru2).