Perry Rhodan 888 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 888
Název:Útok Malgonů
(Überfall der Malgonen)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:PAN-THAU-RA
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586
Svět LARDU v nebezpečí - nestvůry přicházejí
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec v masce Suskohna

Morgdähn - pověřenec Všehokola

Kershyll Vanne a Fellmer Lloyd - 7D muž a mutant proniknou nedovoleně do PAN-THAU-RA

Sternack, Narbonner a Zaaja - lidé z Quostohtu

Útok Malgonů na Quostoht1) zabrání LARDU věnovat se Suskohnům, kteří se po dvaceti tisících letech vrátili, ačkoliv kondiciování Povolaných prodlužuje délku života jen na pět tisíc let.

1-DÄRON doráží mezitím k části PAN-THAU-RA, která ční do normálního prostoru. Zatímco Morgdäna Perry Rhodan (Danair) a Balton Wyt (Brainoff) rozptylují, mohou Kershyll Vanne (Torsaiden), Fellmer Lloyd (Mervain) Thelmer Jakkonen alias Nambioff, exotechnička Elv Moorgan a kosmopsycholožka Thagmar po dvou dnech vniknout do spórové lodi. Tam se setkají s Asogenem Lejhu, který se jim nabídne jako průvodce, musí mu ale zabránit v tom, aby jejich příchod oznámil na velitelství.

Mezitím jsou obyvatelé Quostohtu ojediněle napadání Malgony. Na horní hraně trojhranného těla těchto přibližně 2.40 metru vysokých bytostí sedí bílá, kulovitá hlava se dvěma malýma očima, dechovým otvorem a širokými ústy se slabými rty. Po stranách dolní špice vrásčitého, šedivým povlakem zakrytého těla vybíhají dvě zavalité nohy, z levé horní strany vybíhá jedna dlouhá a z pravé dvě nápadně krátké ruce. Wyngerům se nestvůry podaří zabít, protože ty byly zřejmě opuštěním hyperprostoru oslabeny. Aby se invazorům ubránili, postaví Posměváčci z Quostohteru na příkaz LARDU tunel, které vede k Bledé hranici. Při pátrání po zbraních překročí Sternack, Zaaja a Porsekker-dva Bledou hranici. Když před mentálním tlakem druhé strany chtějí ustoupit, jsou ostřelováni jako domnělí agresoři. Zatímco je Porsekker-dva zabit, proniknou Sternack a Zaaja jinou cestou zpět do Quostohtu a setkají se s oddílem Kershylla Vanneho.

Vyprávění Wyngerů vede Koncepta k domněnce, že Malgoni vnikají do Quostohtu skrze pro LARD neznámou oblast překrytu. Na cestě k tomuto místu je pětice falešných Suskohnů roboty nedůvěřivého LARDA zatčena. Kershyll Vanne ale LARD přesvědčí, že Suskohni z 1-DÄRON jsou potomci Povolaných, kteří od svých předků zdědili Všehokolem zapůjčené parapsychické schopnosti.

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál