Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 894
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 894
Název:Vojáci LARDU
(Soldaten des LARD)
Autor:William Voltz
Cyklus:PAN-THAU-RA
Vydáno poprvé:1978
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586
Vtrhnutí do hyperprostoru - na druhou stranu Bledé hranice
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan alias Danair - velitel vojáků LARDU

Alaska Saedelaere alias Kasaidere - transmiterem poškozený musí sehnat svůj cappinský fragment

Plondfair - vůdce skupiny Scoutů

Orbiter Zorg - sluha posledního Rytíře Hlubiny

Augustus alias Nimroff - K2 robot chce pomoci Saedelaeremu

Körter Bell - vůdce Anskenů

Koncem října 3586 se Perry Rhodan (Danair)1) a ostatní domnělí Suskohni vybavení speciálními ochrannými obleky, multitravovými spirálami a PT-Tuckery nechají Asogenem Mikoyem odvést k Bledé hranici. S článkovitým, dvacet dva metrů dlouhým a tři metry vysokým pancéřovým vozidlem, ve kterém jsou podle informací Mikoyse nahraditelné řídící elementy2) které mají být transportovány do hlavní řídící centrály, jsou vyzáření do oblasti PAN-THAU-RA ležící v hyperprostoru. Perry Rhodan (Danair), Atlan (Gantelvair) a Balton Wyt (Branhoff) zůstanou s 87 Suskohny v blízkosti pancéřáku, zatímco Fellmer Lloyd (Mervain) a Plondfair, vedou každý šestičlennou výzvědnou skupinu, Kershyll Vanne (Torsaiden) společně s padesáti členy tvoří přední voj, Walik Kauk (Simain) a Mentro Kosum (Rotoskair) tvoří se sto muži boční obranné skupiny, a Alaska Saedelaere (Kasaidere) s dalšími padesáti muži sleduje kolonu jako zadní voj.

Transmiterem poškozený potká cestou bytost, která se nápadně podobá Doucu Langurovi, má ale tyčovité namísto vějířovitých smyslových orgánů. Saedelaere pozná, že Císařovna z Thermu musela disponovat On-kvanty a z nich vytvořila své výzkumníky. Protože Saedelaereův fragment Cappina po vyzáření do hyperprostoru začal odumírat a vyvolávaná bolest hrozí poškozením jeho nositele, doufá Alaska, že bude jeho buněčnou hmotu přenést na jinou bytost, jako to už jednou udělal při setkání s bůžkem Roje Cryt Y'Torymaonem3). Kvůli nebezpečí, které vychází z fragmentu Cappina, doprovází K2 robot Augustus nositele buněčného aktivátoru jako jediný. Předpokládá, že fragment by mohl být odstraněn pomocí transmiteru PAN-THAU-RA, a vysvětluje, že informace o přesném nastavení získal od řídících elementů uvnitř pancéřáku, se kterými je v kontaktu.

Mezitím Orbiter Zorg4) vzpomíná na oddělení od svého Rytíře:

V doprovodu ZYFFO letí Orbiterova PYE, který stále ještě neviděl tvář Igsoriana z Veyltu, do sektoru Kinsischdau. Zde žijí agresivní Bilkotterové, kteří přepadli říši Girodenů a přitom si přisvojili nesmírné vědomosti vymřelých Dohuunů a tak se stali nebezpečnými. Když Bilkotterové na Rytíře a jeho Orbitera zaútočí s energetickými medúzami, je Zorg nucen s PYE utéct pryč. Jednou medúzou obklopený ZYFFO zkolabuje a je spolknut černou dírou. Zorg zachrání Donnermanna, kterého Igsorian transmiterem včas odeslal pryč z lodi. Android učiní Voghena zodpovědného za porážku Rytíře Hlubiny a dá mu příkaz najít Igsoriana z Veyltu, který se krátce před zničením ZYFFO stačil zachránit5). Nakonec se Donnermann rozpadne6).

Orbiter Zorg narazí na falešné Susohny, a Plondfair ihned pozná, že se nejedná o Biofórní bytost. Voghe prosí Rhodana, zdali by se k němu nemohl připojit. Protože je přesvědčen, že Igsorian z Veyltu ještě žije, protože pevně věří na legendu, která říká, že pokud zemře poslední Rytíř Hlubiny, vyhasnou všechny hvězdy vesmíru. Körter Bell, který jako Mimořádný Silovytrvalec a Mechanista vede Anskeny, a který z centrály PAN-THAU-RA kontroluje a ovládá biofórové bytosti, pozoruje pronikání Suskohnů. Soudkovité tělo Anskenů je pokryto narůžovělým chitinem. Dvě třetiny tělesné výšky z celkových dvou a půl metrů zaujímají nohy. Na dvou hlavovitých dvojkloubovitých ramenou jsou vždy dvě na sobě nezávislé ruce se čtyřmi prsty. V mezeře mezi rameny sedí malá, oválná hlava, nad jejíž přední stranou se táhne fazetový pásek. Na jeho konci je umístěn malý sluchový otvor. Ústa jsou tenká, bezertá a výrazně menší než nad ní ležící pancéřovaný nosní otvor. Ačkoliv obdivuje strategii invazních oddílů LARDU, nemá Körter Bell žádné obavy, že by mohli proniknout až do centrály.

Ansken Konter Damm, který má občas dojem, že je ve spojení s nějakou vzdálenou bytostí, a v jehož vědomí se následně vynoří pojem Bruilldana8), neschvaluje, že jeho národ s životních elementů spórové lodi vytváří biofórní bytosti a manipuluje jimi. Přesvědčen o tom, že touha po moci a dobyvačnost není jediným cílem Anskenů, zjistí, že v minulosti bylo více Anskenů, kteří se mu v myšlenkách a citech podobali, a že LARD kdysi vládnul nad celou lodí. Konter Damm se vzdálí z centrály a dospěje do laboratoře, jejíž přístroje se stejně jako tam ležící mrtvoly Anskenů se po dotyku rozpadnou na prach.