Romány 294 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Romány, svazek 294
Název:Dlouhá cesta SOL
(Der lange Weg der SOL)
Autor:Peter Griese
Vydáno poprvé:září 1987
Vydáno v češtině:2007
Čas děje: 3808
Příhoda během letu do Varnhagher-Ghynnst
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan prožije zvláštní věci a ztratí přátele

Bjo Breiskoll - kočičák podporuje Atlana

Tyari - další Atlanova přítelkyně, jejíž smrt musí Arkonidan zažít

SOL je s Atlanem da Gonozalem na palubě na cestě do Varnhagher-Ghynnst.1) Po jedné nadsvětelné etapě se začne zdát, že pozice nesouhlasí. SENECA ale tvrdí, že je všechno v pořádku. Atlan nechá vyslat křižník MT-1 (neboli také MJAILAM), který disponuje svébytnou pozitronikou. Je zjištěno, že pozice SOL se liší od plánované o tři miliony světelných let. V doprovodu Přerušovače2), orlí bytosti s velmi silnými psionickými schopnostmi, navštíví Atlan hlavní centrálu SENEKY. SENECA ale podivuhodně nepozná, že v Atlanově doprovodu je Přerušovač, je tedy zřejmě zmanipulován. V dalším okamžiku je vidět osminohá bytost, která zaútočí. Přerušovač ji ale napadne a porazí. Na jeho místě zůstane tyč z hmoty z druhé strany, která připomíná příčku žebříku, a Atlan si vzpomene na nedávnou snovou vizi, ve které byla řeč o deseti potomcích. SENECA teď zpozoruje, že byl zmanipulován. Hlas z nicoty mluví o zkoušce a deseti potomcích.

SOL kvůli vnějšímu rušení nemůže letět dál. Atlan má další vizi, ve které vidí smrt Přerušovače v boji. Druhého dne vyrazí křižník MJAILAM a korveta MT-K-20 (FARTULOON) pod velením Bjo Breiskolla, aby vypátraly zdroje rušení. Buhrlo Desmon Jukera objeví asteroid, který může vidět jen on. Společně s Insiderem a Federspielem pronikne Atlan s oddílem do asteroidu. Je ale prostorově dislokován a oddělen od svých společníků, potom na něj zaútočí přesila robotů. Přerušovač, který hrozbu rozpoznal, teleportuje k Arkonidanovi s Tyari, Atlanovou psionicky nadanou přítelkyní. Mohou vítězně rozhodnout boj, ale Přerušovač zemře přesně jako v Atlanově vizi. Šíp, který ho smrtelně zasáhl, se promění v další příčku.3)

Znovu promluví zvláštní hlas a poukazuje na potomky. Expedice je držena v energetickém poli a hledá východisku, když se objeví zvláštní trpaslík. Zavede je do labyrintu a překvapivě zaútočí. Zemře ale když je aktivován paratronový štít. Zůstane po něm třetí příčka. Loď teď může odletět zpátky k SOL.

SOL se nachází 18‘000 světelných let od malé galaxie, která je nazvána VP-515. Atlan má opět vizi, ve které se vyskytuje dvojitý fragment jménem TRSA. V malé galaxii je zachyceno nouzové volání kosmické lodi LA-6. Je zachráněno 21 humanoidů. Jedná se o 20 nemocných, kteří chtějí na Ikardem, v doprovodu ženy jménem Rosmere. Atlan a Tyari jsou připraveni odvést je v MJAILAMU k jejich cíli. Cestou Tyari zachytí myšlenky bytosti, která se jmenuje LA-6. Loď uvízne v zóně absolutní temnoty a znovu je slyšet tajemný hlas, který zmiňuje šestou příčku. Atlan se diví, protože podle jeho výpočtů by měla být na řadě teprve čtvrtá příčka. Znovu má vizi, ve které bytost LA tvrdí, že ovládá čas. Atlan a Tyari mají nápad, že prozkoumají vrak LA-6. Podaří se letět dál, ale vrak se zpočátku nedá zaměřit. Teprve když Atlan vyletí ven v lightning-jetu, podaří se mu ho najít a najde na palubě postavu. Ta říká, že jí byla učiněna křivda a chce odplatu. Potom se rozplyne a zůstane po ní příčka.

Se SOL nemůže být navázán žádný kontakt a Atlan se obává, že došlo k časovému skoku z roku 3808 do 3809. To se později skutečně potvrdí. Následně se podaří navázat mentální kontakt s bytostí jménem TA-10. Ukáže se, že je to loď ve tvaru kostky s délkou hrany 348 metrů. Loď zaútočí na MJAILAM. Dojde k bitvě. Bytost LA říká, že chce odplatu za to, že Atlan zničil její domov. Dojde ke střelbě z transformačních děl, což loď vyřadí z boje.

Atlan přejde na palubu, kde potká fragment bytosti, která se rozpadne na příčku číslo 10. Objeví se další bytost a prozradí, že Atlanovi pomáhala, a zmíní svůj vztah k Chybrainovi. Potom se promění v devátou příčku. V podobné formě následují zvláštní střetnutí, boje a vize. Tyari zemře v boji, když chce pomoci Atlanovi.4) Nakonec je odhalena pravda: Atlan má co dělat s fragmenty deseti Měřičů z Bezejmenné zóny. Jak je známo, byli zničeni v průběhu událostí kolem superinteligencí Anti-ID a KING. Atlan může odletět zpět k SOL, která ho dobrý rok hledala.

V Atlanově kajutě dojde ke zvláštní scéně, při které se příčky složí do tvaru žebříčku a objeví se rakev z hmoty z druhé strany, která opět zmizí, následována příčkami. Měřiči teď definitivně našli svůj klid.

SOL letí dál do Varnhagher-Ghynnstu5).

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál