Atlan 668 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 668
Název:Chaos kolem bóje budoucnosti
(Chaos um die Futur-Boje)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:Dobrodružství SOL / Bezejmenná zóna
« AT 667 • chronologicky • AT 669 »
Vydáno poprvé:23. července 1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: srpen 3808
Objev na jedné malé planetě

Na ZÍTŘKU objeví vulnurští archeologové Atiq-Than, Atiq-Oyz a Atiq-Droos v odlehlé části lodi sochu, která je známa jako Futur a kterou několik Vulnurů uctívá jako svatyni. Futur začne v jejich blízkosti měnit svůj tvar a promluví ve staré řeči, které Vulnurové už nerozumí. Trojice archeologů požádá Solánce o pomoc.

22. srpna 3808 dorazí žádost na SOL. Atlan, Insider, Bjo Breiskoll a Tyari přejdou na ZÍTŘEK a nechájí se bratry Atiqovými zavést k Futuru. SENECA zanalyzuje poselství, které Futur vypráví. Bylo aktivováno blízkosti Světelného zdroje. Vulnurům hrozí smrt, pokud nebudou dále hledat Světelný zdroj. Futur poukáže na nedaleko ležící planetu Vullkaug, kterou obývají bytosti ze stejné větve minulosti. Když Atlan s Insiderem chtějí odebrat z Futura vzorek, rozpadne se na materiál podobný prachu, který Atiq-Than sesbírá a vezme s sebou. Atlan chce se svým týmem a třemi Vulnury s MJAILAMEM odletět k Vullkaugu.

Když se MJAILAM přiblíží k Vullkaugu, vytvoří se z prachu Futura ukazatel z hmoty z druhé strany, který Solánce navede k umělé hoře z plastiku. Hora je vlastně svatyně Vullkaugů, kteří o ní bojují. Na jedné straně stojí vojska černě tečkovaného velekněze Baugha, který svatyni považuje za nedotknutelnou. Jeho protivníkem je drobně kostičkovaný Fronsel, který se svými lidmi chce horu prozkoumat. Lstí se Fronselovi podaří proniknout s několika spolubojovníky k hoře a do umělé hmoty vypálit úkryt, čímž jsou pro Baugha nedostupní. Když si razí cestu do nitra hory, narazí na neprostupnou kovovou stěnu. Když chtějí potom horu opustit, strhne se nová bitva.

MJAILAM přistane během bitvy a přeruší svou přítomností boj. Po přistání má Atlan novou vizi, ve které se on a Tyari po smrti Přerušovače zdržují na Kausnitu, na tiché planině. Dvojici pronásledují Rosmeřiny lovci. Tyařiny telepatické schopnosti jsou omezeny pylem.1)

Křižník přistane přímo u hory. Prach z Futuru opustí samovolně loď a zpřístupní objekt v hoře. Jedná se o Bóji budoucnosti, loď, která je schopna podle libosti přelétávat mezi normálním prostorem a Bezejmennou zónou. Bóji zřejmě postavili Vulnurové v daleké minulosti. Solánci zprostředkují domluvu mezi oběma skupinami Vullkaugů a ukončí tím boje.

V další vizi utíká Atlan s Tyari bažinatou oblastí a s pomocí léčky vyřadí několik pronásledovatelů.1)

Společně s Baughem a Fronselem vstoupí Aolané do Bóje budoucnosti. Ta vysvětluje, že byla postavena na podporu všech pozitivních sil, které usilují o spojení Vulnurů se Světelným zdrojem. Nejdůležitější stroje jsou ale zapečetěné. Vullkaugům je vysvětleno, že všichni jednali správně a za jejich věrné služby se z nich stane šťastný národ. Bóje budoucnosti se dá k dispozici Soláncům a Vulnurům.

Před odletem má Atlan třetí vizi:

Ve skalnaté krajině dohoní rudovlasá žena jménem Rosmere Atlana a Tyari a zabije telepatku. Atlana ušetří a nechá ho na místě, protože Rosmere Arkonidana ještě potřebuje.1)

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A668« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál