Atlan 667 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 667
Název:Stesk po Bezejmenné zóně
(Heimweh nach der Namenlosen Zone)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Dobrodružství SOL / Bezejmenná zóna
« AT 666 • chronologicky • AT 668 »
Vydáno poprvé:16. července 1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3808
Nečekaná cesta zpět

Děti z BRISBEE trpí na SOL vzrůstajícími zdravotními potížemi, které začínají steskem po Bezejmenné zóně. Desmon a Dyla najdou na lodi přítele v malé bytosti, která vypadá jako větev a jejíž původ se nedá vysvětlit. Borallu, který proměnou ve Vulnura prodělal pozitivní změnu myšlení, sleduje děti, protože pocházejí z Bezejmenné zóny. Desmonova 18letá adoptivní sestra Xynthia Ammon se stará o tři roky mladšího chlapce.

Solánci Alfons Grödelmeier a Thorsten Verkamp hlídají z pověření Breckcrowna Hayese se starými zařízeními z dob SOLAGu Borallua. Kvůli zájmu Borallua o děti z BRISBEE naváže kontakt s Xynthií. Xynthia a Borallu sledují nezávisle na sobě Desmona do hangáru, kde se pokouší odstartovat s lightning-jetem. Když mu Borallu chce odebrat větvičkovitou bytost, vrhne jí Desmon nozovou šachtou do vesmíru. Při následném výslechu Desmona v centrále SZ-2, který provádí Solania z Terry, se větvičkovitá bytost objeví v centrále.

Vulnurané mezitím spustí poplach, protože jeden čerstvě vylíhnutý Vulnur zmizí a na jeho místě se ve skořápce objeví větvičkovitá bytost.

Poté co jsou Desmon a dívky Jauter a Monare dopraveni do medostanice, naváže Xynthia kontakt s Grödelmeierem a Verkampem a vypráví jim o větvičce, kterou Desmon hodil přes palubu. Verkamp poprosí svou buhrlskou přítelkyni Jessicu Stenton, aby se po větvičce podívala. V blízkosti hangáru najde dvě stejné větvičky, které se přilepily k trupu a nechtějí se pustit. Zároveň Vulnurové zvýší odstup od SOL. Solania z Terry se tak dozví, že větvičky mají cosi společného s mizením Vulnurů. Mezitím jsou v centrále SZ-2 už dvě větvičkové bytosti, které se proti dotyku brání elektrickými údery. Když chce Blödel bytosti prozkoumat, prožerou si kyselinou díru do podlahy centrály. Verkamp a Grödelmeier nemohou Stentonu varovat, protože u sebe nemá žádnou vysílačku. V poslední chvíli jí zachrání údržbářský robot, protože se větvička začne bránit pokusům o odlepení z trupu.

V medostanici propukne vzhledem ke špatnému stavu dětí hysterie. Několik Solánců zaútočí na domnělého viníka Borallua. Joscan Hellmut a Bjo Breiskoll ho zachrání a přivedou k Atlanovi. Borallu cítí, že se dětmi stalo něco, co má cosi společného s Bezejmennou zónou. Z nedostatku racionálních důvodů se ale nedokáže vyjádřit.

Desmon a Monare zmizí beze stopy z medostanice. V jednom skladišti jsou krátce na to ukradeny dva kosmické obleky pro děti. O něco později pozoruje Dyla, když navštíví skladiště, jak se zvedne skafandr a pak se rozplyne ve vzduchu. Děti se objeví v planetární mlhovině v Bezejmenné zóně, kde se vznáší mnoho větvičkovitých bytostí. Po návratu přistanou v laboratoři Hage Nockemanna, který právě větvičkovité bytosti prozkoumává. Děti z BRISBEE nemají potíže s dotykem větvičkovitých bytostí a zachrání tak centrálu SZ-2 před dalším poškozením.

Solánci se domnívají, že novorozenci jsou díky touze po Světelném zdroji přemístěni do Bezejmenné zóny. Vulnurům se podaří dostat své novorozence do ochranných kapslí, aby nezemřeli ve vakuu. Atlan nechá cíleně děti z BRISBEE Laru a Menizzu strčit do ochranných obleků, načež promptně zmizí. Na lodích Vulnurů jsou tři novorozeňata rovněž transportováni do Bezejmenné zóny.

Obě děti z BRISBEE a tři Vulnurané se objeví v Bezejmenné zóně. Když se dívky chtějí opět vrátit do SOL, jsou zadrženy tažným paprskem. Loď 451-Page Palterwahna prozkoumává systém Yeith, jehož šoková fronta se zhroutila, když Yeith explodoval. Děti z BRISBEE a Vulnury vezme na palubu, ale Lara stačí uniknout do SOL.

Palterwahn pošle popis Vulnurů na Zyrton, načež mu 1-Page poručí Vulnury okamžitě zabít a systém opustit. Zyrtoniové se rozhodnou celý systém odříznout od Bezejmenné zóny. Na Palterwahnovu loď ale zaútočí větvičkovité bytosti a loď zastaví. Jedna větvičkovitá bytost je s kusem Menizzaniny kombinézy poslána do normálního vesmíru. Zpráva na ní mluví pro návrh Borallua: poslat všechny děti z BRISBEE do MJAILAMU, aby se celý křižník přemístil do Bezejmenné zóny. Když Palterwahn dlouho soustavu Yeith neopouští, je na rozkaz Null-Paga vyřazen. Započne oddělování systému, čímž se automaticky spustí sebedestrukce Palterwahnovy lodi. Po krátkém kontaktu s Vulnury dojde u Palterwahna ke změně smýšlení a proto nechá vězně odejít, dříve než se jeho loď zničí.

Když se přesune do Bezejmenné zóny, má MJAILAM kromě dětí na palubě všechny větvičkovité bytosti.

Při transferu má Atlan vizi, ve které on, Tyari a Přerušovač bojují a Přerušovač je následně zabit.1)

V Zóně naváže přes Desmonu Emulátor ze Solistu kontakt s Atlanem. Oznamuje, že Emulátoři na Solistu nezemřeli, ale přešli do systému Yeith, aby ho zbavili šokové fronty. Přitom spustili pojistku Zyrtoniů, která zničila planetu a její slunce. Větvičkovité bytosti jsou agresivní potomci planetárních obyvatel, které ale z větší části převzali Emulátoři a proto mají takovou afinitu k dětem z BRISBEE. Definitivní konec Emulátorů se ale blíží.

Krátce na to se MJAILAM dostane do prázdného prostoru, kterým se vznáší také Menizza a tři Vulnurové. Křižník vezme čtyři bytosti na palubu, potom se z vůle dětí z BRISBEE bez problémů vrátí k SOL.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A667« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál